Troms og Finnmark fylkeskommune

Komitémøter

Komitemøtene i oktober gjennomføres ved fylkeshuset i Vadsø 18. oktober.

Her finner du mer informasjon

Fylkesting

Fylkestingets oktobersamling avholdes 19. til 22. oktober.

Møteplan og saker Se møte direkte her

Aktuelt

Hva skjer?

Til toppen