Troms og Finnmark fylkeskommune

Bures boahtin skuvlaálgimii

Romssa ja Finnmárkku joatkkaskuvllaid vuosttaš skuvlabeaivi lea vuossárgga borgemánu 22.b.

Velkommen til skolestart

Mandag 22. august er første skoledag for elever på videregående skole i Troms og Finnmark.

Áigeguovdil

Til toppen