AVLYST Workshop: Veien til suksess gjennom forskning og utvikling

Vi ønsker bedrifter i Troms og Finnmark som driver forskning og utvikling for bærekraftig omstilling og innovasjon velkommen til digital workshop.

Dato
26. januar 2022
Tid
13:00 - 15:15
Sted
Digital samling, påmeldte får invitasjon

I løpet av workshopen vil du få presentert eksempler fra bedrifter i vår region som har fått resultat av å tenke nytt. De vil dele av sine erfaringer med bruk av FoU.

Mange bedrifter sitter på et potensial for økt verdiskaping, der forskning og utvikling er nøkkelen til realisering.

Flere bedrifter opplever imidlertid en høy terskel for å søke offentlige virkemidler for å gjennomføre lønnsomme utviklingsprosjekt.

Vi ønsker med denne workshopen å gjøre denne terskelen lavere og legge til rette for at bedrifter kan komme i gang med sine utviklingsplaner.

Program og påmelding

For å delta på denne workshopen må du melde deg på.

Se mer informasjon om program og påmelding her

Arrangør

TFFK, Forskningsrådet og Innovasjon Norge Arktis
Til toppen