Leverandørseminar: en møteplass for regionens leverandører og oppdragsgivere

Forsvarsmarkedet og det offentlige markedet gir muligheter for regionens små og mellomstore bedrifter. Dette leverandørseminaret skal bidra til at flere SMB får øynene opp for dette markedet eller bli bedre kjent med hva dette markedet kan tilby.

Dato
23. februar 2022
Tid
9:30 - 16:00
Sted
Fylkestingssalen, Fylkeshuset i Vadsø, Henry Karlsens plass 1

Leverandørseminaret vil fokusere på følgende tema:

  • Mulighetsrommet i regelverket, hvilket handlingsrom har en oppdragsgiver for å tilrettelegge for at også SMB kan delta i konkurranser?
  • Om rammeavtaler, struktur og hvordan du som leverandør forholder deg til rammeavtaler. Når velger oppdragsgiver å bruke rammeavtaler?
  • Avvik og forbehold, hva er viktig å hensynta ved levering av tilbud?
  • Kommunikasjon mellom oppdragsgiver og leverandør i en anbudsprosess
  • Seriøsitetsbestemmelser i offentlige anbud – Hvordan bør leverandør forholde seg til disse?
  • Kommende anbudskonkurranser tilpasset regionens små- og mellomstore bedrifter
  • Nettverksbygging og muligheten for å møte gamle bekjente og stifte nye bekjentskaper er også en viktig faktor å ta med seg

Til påmelding 

Program

Facebook-arrangement

Invitasjon:

Arrangør

Troms og Finnmark fylkeskommune, Sápmi næringshage, Forsvarsbygg og NHO

Kontakt

mona.halvari@tffk.no / 91 56 77 16
Til toppen