Regionalt planforum

Sak 1. kl. 10-1130 Kåfjord kommune – Storhammaren steinbrudd         

Sak 2. kl. 12.-1330 Tromsø kommune - Detaljregulering for del av fylkesveg 7768, Grøtfjorden. (Strekning Store Blåmannsvik – Ytre Storsandneset)

Dato
19. mai 2022
Tid
10:00 - 13:30
Sted
Teams

Arrangør

Troms og Finnmark fylkeskommune

Kontakt

Anne Øvrejorde Rødven
Til toppen