Møte i organisasjonsutvalg Finnmark

Organisasjonsutvalg Finnmark holder møte 15. juni 2022.

Dato
15. juni 2022
Tid
Varer hele dagen
Sted
Thon hotell Alta

Troms og Finnmark fylkeskommune har opprettet tre utvalg som, fram til oppdelingen trer i kraft 1. januar 2024, skal innstille saker til fylkestinget. 

Organisasjonsutvalg Finnmark er et av disse utvalgene. 

Se sakspapirene her 

Se møte direkte i vår web-TV

Til toppen