Seminar: Arktisk geopolitikk, lokale konsekvenser

Sammen med Fridtjof Nansens Institutt, Tromsø Kommune, Fulbright Arctic Initiative, Nordområdesenteret og Internasjonalt seminar inviterer vi til seminar om den arktiske geopolitikken og dens lokale konsekvenser.

Dato
1. september 2022
Tid
18:00 - 19:30
Sted
Bakrommet på Amtmandens, Tromsø

Den sikkerhetspolitiske spenningen i Arktis øker. Forholdet mellom NATO og Russland er anspent. Både arktiske og ikke-arktiske stater viser i økende grad frem sine militære evner i nord. Disse geopolitiske trendene har lokale konsekvenser. Over hele Arktis blir lokalsamfunn og byer påvirket av økningen i militær aktivitet.

Hvordan påvirkes lokalsamfunn over hele Arktis av disse internasjonale trendene? Hvilken rolle spiller lokale og regionale myndigheter og andre interessenter i denne utviklingen? Hvordan kan lokale og regionale interesser inkluderes og respekteres?

Dette seminaret skal diskutere noen av disse problemstillingene med søkelys spesielt på Nord-Norge og utviklingen i nord over de seneste årene.

Program

18:00   Velkommen og det store bildet

  • Andreas Østhagen, Fridtjof Nansens Institutt & Nordområdesenteret ved Nord Universitet

18:15   Norge i NATO og i Nord

  • Statssekretær Bent-Joacim Bentzen, Forsvarsdepartementet

18:30   Det lokale perspektivet

  • Gunnar Wilhelmsen, Ordfører, Tromsø Kommune
  • Ida Pinnerød, Ordfører, Bodø Kommune
  • Aina Borch, Ordfører, Porsanger kommune
  • Karen Anette Anti, Sametingsrepresentant, NSR
  • Gunhild Hoogensen Gjørv, Professor, UiT Norges arktiske universitet

Moderator: Gøril Johansen, CEO, Pro Tromsø

Arrangør

Troms og Finnmark fylkeskommune, Fridtjof Nansens Institutt, Tromsø Kommune, Fulbright Arctic Initiative, Nordområdesenteret og Internasjonalt seminar
Til toppen