Møte i organisasjonsutvalg Troms

Organisasjonsutvalg Troms holder møte 15. juni 2022.

Dato
15. juni 2022
Tid
Varer hele dagen
Sted
Fylkeshuset i Tromsø

Troms og Finnmark fylkeskommune har opprettet tre utvalg som, fram til oppdelingen trer i kraft 1. januar 2024, skal innstille saker til fylkestinget. 

Organisasjonsutvalg Troms er et av disse utvalgene. 

Sakspapirer finner du her

Se møte direkte på vår web-TV

Til toppen