Innspillsmøte: næringsstrategi i Troms fylkeskommune

Vi skal utarbeide næringsstrategi for Troms og ønsker dine innspill.

Dato
8. september 2022
Tid
9:00 - 13:00
Sted
Radisson Blu Hotel, Tromsø

Det er behov for en overordnet strategi som favner de utfordringer og muligheter samfunns- og næringslivet står overfor de kommende årene.

Strategi for næringsutvikling har som målsetning å bidra til bærekraftig verdiskaping, økt sysselsetning og styrket FoU-virksomhet i Troms. Strategien skal legge til rette for utvikling, koordinering og samhandling for på tvers av næringer og virkemidler, og den skal være et styringsverktøy for næringsutvikling de kommende årene.

Næringsstrategien skal bygges på bred medvirkning fra samarbeidspartnere og næringsliv i regionene.

Påmelding 

For å delta på innspillsmøte må man melde seg på i lenken under. 

Meld deg på innspillsmøte her

Les mer om strategiarbeidet her

Arrangør

Troms og Finnmark fylkeskommune, i samarbeid med interkommunalt politisk råd for Tromsøregionen.
Til toppen