Kvenseminaret 2022 - Kvääniseminaari 2022

Troms og Finnmark fylkeskommune inviterer til et årlig seminar som tar opp aktuelle temaer for den nasjonale minoriteten kvener/norskfinner.

Dato
10. november 2022
Tid
9:00 - 15:30
Sted
Vadsø museum - Ruija Kvenmuseum, Vadsø

Kvenseminaret arrangeres årlig av Troms og Finnmark fylkeskommune. Med seminaret ønsker vi å tilby en møteplass for de kvenske og norskfinske miljøene, relevante myndigheter og andre sentrale aktører og institusjoner.

Gjennom innlegg og samtaler vil seminaret bidra til erfaringsutveksling, gi muligheter til spørsmål, innspill og tilbakemeldinger, samt tilby informasjon og inspirasjon.

I fjorårets seminar var fokuset på mangfold av aktiviteter og den oppblomstring som vi ser i kvenske og norskfinske miljøer, og som mange kaller for «den kvenske våren».

I år retter vi blikket mot framtiden med temaet Veien videre? Hvordan ser veien videre ut for det kvenske og norskfinske?

Seminaret strømmes direkte torsdag 10. november fra kl. 09:30.

Her kan du se Kvenseminaret 2022

Program

09:00 Registrering

09:30 Velkommen til seminaret

  • Kunstnerisk innslag ved Kvääniteatteri, skuespiller Sara Maria Maliniemi Lindbach
  • Åpning v/fylkesråd for økonomi og kultur Ronald Wærnes
  • Velkommen til Vadsø v/kommuneordfører Wenche Pedersen

10:00 Endringer i tilskuddsforvaltning og nasjonale planer for kvensk språk og kvensk og norskfinsk kultur v/avdelingsdirektør Kristin Solbjør, Avdeling for urfolk og nasjonale minoriteter, Kommunal- og distriktsdepartementet

10:30 Kulturrådets rolle i utvikling av det kvenske/norskfinske v/Guri Langmyr Iochev, seksjonsleder for infrastruktur og mangfold, og Espen Hernes, spesialrådgiver for samfunn og arena, Kulturrådet

11:00 Nyproduksjonen Mie olen mie – jeg er meg og kvensk satsning i DKS Troms og Finnmark v/rådgiver Bernt-Johnny Bertheussen, Scene Nord

11:30 Lunsj og mulighet til å besøke museet

12:30 Scenekunst som identitetsbygger og banebryter v/teatersjef Frank Jørstad, Kvääniteatteri

13:00 Vadsø museum-Ruija kvenmuseum  ansvarsmuseum og arena for kvensk/norskfinsk kulturutøvelse v/avdelingsleder Mia Krogh, Varanger museum

13:30 Språksenteret – sted for samarbeid og synergi v/daglig leder Raymond Olufsen, Kvensk språksenter Vadsø

14:00 Oppsummering og avslutning av seminaret v/divisjonsdirektør kultur, språk og levekår Finnmark Marianne Pedersen, Troms og Finnmark fylkeskommune

14:15 Kaffe

14:30 Museumsbesøk

Årets seminar arrangeres i samarbeid med Varanger museum, avdeling Vadsø museum - Ruija kvenmuseum.

Påmelding

Seminaret er åpent for alle, men som tidligere år er målgruppen primært representanter fra de kvenske og norskfinske miljøene, samt relevante myndigheter tilknyttet den nasjonale minoriteten.

Seminaret er gratis. Fylkeskommunen dekker lunsj for alle påmeldte deltakere.

Påmeldingsfristen er utgått.

Eventuelle avmeldinger sendes per e-post til reija.laang@tffk.no.

Arrangør

Troms og Finnmark fylkeskommune

Kontakt

Heikki Knutsen
Til toppen