Søknadsfrist - leie av atelier ved Troms fylkeskultursenter

Søknadsfrist 1. mars 2023.

Dato
1. mars 2023
Tid
0:00 - 23:55
Sted
Troms fylkeskultursenter

Søk om leie av atelier

Troms og Finnmark fylkeskommune er seg bevisst sin rolle som vertskap for et bredt og innovativt kunstmiljø. Fylkeskommunen eier og drifter Troms fylkeskultursenter- Kysten, som er det største fellesverkstedet og atelierfelleskapet i Nord-Norge. Gjennom tilbudet på fylkeskultursenteret støtter fylkeskommunen kunstnere med arbeidsmuligheter og verkstedplasser med subsidiert husleie. Verkstedsfasilitetene brukes av faste leietakere, gjestekunstnere og eksterne. Troms fylkeskultursenter - Kysten har 50 arbeidsrom, fellesverksteder innen farging, grafikk, keramikk, analogfoto og 16 mm film, et etableringsatelier for nyutdannede kunstnere og et gjesteatelier som er kombinert bolig og atelier. 

Den 31. august 2023 går alle leieavtaler ut. Leietakeren skal ha fortrinnsrett framfor andre leietakere til å forhandle om fornyelse av leieforholdet for en ny tidsbegrenset periode. ( pkt. 4 i leieavtalen).

Andre kan også søke om å leie rom ved Troms fylkeskultursenter. Kunstnere og andre som søker om å leie rom ved Troms fylkeskultursenter skal være aktive profesjonelle innen følgende kunstfelt: visuell kunst, lyd og musikk, litteratur, annen skapende virksomhet etter vurdering. 
Billedkunstnere/kunsthåndverkere prioriteres.
Lokalene skal nyttes til virksomhet som er forutsatt av leietaker.

Kriterier for leie av rom:

  • Kunstneren skal som hovedregel ha utdanning på høyere nivå og/eller dokumentert medlemskap i en kunstnerorganisasjon (f.eks. Nord-Norske Bildende Kunstnere, Norske kunsthåndverkere Nord-Norge, Sámi Dáiddáčehpiid Searvi SDS (Samisk kunstnerforbund), Unge kunstneres samfund (UKS), Forbundet Frie Fotografer (FFF) eller lignende).
  • Kunstneren skal være yrkesaktiv som profesjonell kunstner og kunne dokumentere kunstnerisk aktivitet.

Romfordelingsutvalget innstiller tildeling av rom overfor Troms og Finnmark fylkeskommune i henhold til Kriterier for leie av rom. Dette gjelder alle rom, unntatt gjesteatelier. 

Romfordelingsutvalget består av to representanter valgt av brukerforeninga for en periode på 4 år.  
Romfordelingsutvalget 2022-2026 består av kunstnere Trond Ansten og Tone Holmen.

For spørsmål, kontakt Jasmina Bosnjak, jasmina.bosnjak@tffk.no, tlf 77 78 82 99

Om leie av atelier på Troms fylkeskultursenter

Arrangør

Troms og Finnmark fylkeskommune

Kontakt

Jasmina Bosnjak
Til toppen