Seminar: Arktisk geopolitikk, lokale konsekvenser

Den sikkerhetspolitiske spenningen i Arktis øker. Forholdet mellom NATO og Russland er anspent. Både arktiske og ikke-arktiske stater viser i økende grad frem sine militære evner i nord. Disse geopolitiske trendene har lokale konsekvenser. Over hele Arktis blir lokalsamfunn og byer påvirket av økningen i militær aktivitet.

Dato
1. februar 2023
Tid
19:00 - 20:30
Sted
Storgata Camping, Storgata 5, 9008 Tromsø.

Hvordan påvirkes lokalsamfunn over hele Arktis av disse internasjonale trendene? Hvilken rolle spiller lokale og regionale myndigheter og andre interessenter i denne utviklingen? Hvordan kan lokale og regionale interesser inkluderes og respekteres?

Dette seminaret skal diskutere noen av disse problemstillingene med søkelys spesielt på Nord-Norge og utviklingen i nord over de seneste årene.

Program

19:00 Velkommen og det store bildet

  • Kristina Torbergsen, fylkesrådsleder Troms & Finnmark fylkeskommune
  • Andreas Østhagen, Fridtjof Nansens Institutt & Nordområdesenteret ved Nord universitet
  • Gunhild Hoogensen Gjørv, UiT: Norges arktiske universitet

19:30 Det lokale perspektivet

  • Gunnar Wilhelmsen, ordfører, Tromsø kommune 
  • Aina Borch, ordfører, Porsanger kommune 
  • Carina Sammeli, ordfører, Luleå kommune 
  • Karen Anette Anti, reineier og vararepresentant på Sametinget 

19:50 Spørsmål, diskusjon og kommentarer

  • Moderator: Gøril Johansen, CEO, Pro Tromsø

20:30 Slutt

Arrangementet er åpent for alle.

Arrangør

Fridtjof Nansens Institutt, Tromsø Kommune, Troms & Finnmark Fylkeskommune, Fulbright Arctic Initiative, Internasjonalt seminar og Arctic Frontiers.
Til toppen