Kurs for nyansatte i flyktningtjenesten

Troms og Finnmark fylkeskommune og KS inviterer til et to-dagers innføringskurs for nyansatte i kommunene som jobber med integrering

Tidspunkt
Tirsdag 14.02.2023 09.00 - onsdag 15.02.2023 16.00
Sted
Scandic Alta

Hovedmålgruppen er nyansatte i kommunale flyktningtjenester/NAV, primært de som jobber med bosetting og introduksjonsprogram. Kurset kan også være relevant for ansatte som har jobbet innen feltet en tid, samt for andre yrkesgrupper i kommunene.
Målet med kurset er å gi deltakerne en generell innføring i de viktigste rammebetingelsene på området, herunder økonomi, lovverk og sentrale aktører på feltet, samt innsikt i noen av de viktigste faglige temaene knyttet til det kommunale flyktningarbeidet.

Følgende temaer er aktuelle:

  • Rammebetingelser, rutiner og ordninger knyttet til bosetting, samt økonomiske rammer på området
  • Integreringsloven som juridisk rammeverk
  • Fylkeskommunens rolle som regional aktør på integreringsområdet, herunder karriereveiledning av nyankomne flyktninger, realkompetansevurdering
  • Psykososialt arbeid med flyktninger
  • Kunnskapsdeling fra kommuner

Antall plasser: 2 deltakere pr kommuner

Meld deg på

Til toppen