Prosjekt leverandørutvikling Forsvaret: seminar om miljø og bærekraft

Prosjekt leverandørutvikling Forsvaret inviterer små og mellomstore bedrifter i Troms og Finnmark til seminar med fokus på miljø og bærekraft: nåværende og kommende regler i offentlige anskaffelser.

Dato
16. februar 2023
Tid
11:00 - 16:00
Sted
Thon hotell Alta

Miljø og bærekraft er og blir en viktig del av hverdagen, uavhengig om du er leverandør eller oppdragsgiver. Det stilles uansett krav til at miljø hensyn tas i en eller annen form.

Kompetansehevingstiltaket gjennomføres i regi av prosjekt leverandørutvikling Forsvaret sammen med Sápmi næringshage AS, NHO/NHO Arktis og Forsvarsbygg.

Deltakelse er gratis inkl. lunsj. Den enkelte dekker reise og overnatting selv.

Program

Programmet inneholder blant annet:

 • Miljø og bærekraft - skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser (Offentlig høring) v/Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO og Elizabeth Calder, kontraktsrådgiver, Forsvarsbygg
 • Kommende anskaffelser fra Forsvarsbygg og Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO)
 • Hva er utfordringene for oppdragsgivere? v/FLO, Alta kommune m.fl.
 • Hva er utfordringene for leverandørene? v/ulike bedrifter
 • Avsluttende diskusjon: Hvordan påvirker miljøkravene din drift?

Se hele programmet her (PDF, 468 kB)​​​​​​​

Bli med for å lære mer om reglene for miljø og bærekraft i offentlige anskaffelser.

Meld deg på her!

Praktisk informasjon

Det er reservert et begrenset antall hotellrom på Thon hotell Alta. Disse er tilgjengelig frem til 2. februar 2023 og bestilles slik:

Kontakt hotellet: tlf. 784 94 000 eller e-post alta.resepsjon@olavthon.no

Oppgi bestillingskode: 160223TROM

Prisavtale gjelder for 15.-16.02.2022, 1 natt.

Kr. 1105,-

Vil du lese mer om prosjektet og tidligere arrangementer?

Forsvaret inviterte bedrifter til Porsangmoen leir

Tanabedrift får utbytte av fylkeskommunens leverandørutvikling

Bedrifter møtte Forsvaret

Fakta om Prosjekt leverandørutvikling Forsvaret

Prosjektet ble etablert i juni 2020 og er 3-årig. Inneværende prosjektperiode avsluttes juni 2023.

Formål:

 • Prosjektet har som formål å bidra til å øke den lokale verdiskapningen gjennom re-etableringen av Finnmark landforsvar og Forsvarets tilstedeværelse i regionen.
 • Målet er å få flere lokale små og mellomstore bedrifter inn i forsvarssektorens leverandørportefølje samt gjøre målgruppen mer bevisst mulighetene i forsvarsmarkedet.

Virkemidler:

 • Mobilisering og kompetanseheving innen offentlige anskaffelser blant regionens små og mellomstore bedrifter
 • Nasjonal politisk påvirkning for å få forsvarssektoren til å rigge anbudskonkurranser slik at også lokale små og mellomstore bedrifter får mulighet til å delta i konkurransen​​

Målgruppe

 • Lokale små og mellomstore bedrifter lokalisert i Troms og Finnmark

Samarbeidspartnere

 • Sápmi Næringshage AS, NHO/NHO Arktis og Forsvarsbygg

Øvrige bidragsytere:

 • Midt-Troms Næringshage AS, Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), Forsvarsmateriell (FMA), Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), Konkurransetilsynet, Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSI), Mercell og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

 

Arrangør

Forsvarsbygg, Troms og Finnmark fylkeskommune, Sápmi Næringshage, NHO

Kontakt

mona.halvari@tffk.no
Til toppen