Samekonferansen TFFK 2023

Tema for årets konferanse er: Sannhet og forsoning – veien videre i Troms og Finnmark

Tidspunkt
Onsdag 01.11.2023 11.00 - torsdag 02.11.2023 13.00
Sted
Scandic Ishavshotel, Tromsø

Tidspunkt

Onsdag 1. november kl. 11.00–17.00 (fellesmiddag kl. 19.00)  

Torsdag 2. november kl. 09.00–13.00 

Bakgrunn

Vi har gleden av å invitere til Samekonferansen TFFK 2023.  Hovedtema for årets konferanse er oppfølging av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport  som ble overlevert Stortinget 01.06.23.  På konferansen spør vi: Hvor går veien videre for Troms og Finnmark? Hvilke konsekvenser har rapporten for ulike offentlige myndigheter, de samiske miljøene, ulike institusjoner, organisasjoner og frivilligheten? Hvilket ansvar har fylkeskommunen og hvilken rolle bør vi ta i en forsoningsprosess?   

Fra 1. januar oppløses Troms og Finnmark fylkeskommune og blir igjen to selvstendige fylkeskommuner.  På konferansen søker vi også å få innspill til nye samarbeidsavtaler med Sametinget og til nye regionale planprosesser som selvstendige fylkeskommuner fra 2024.  

Målgrupper er offentlige myndigheter, politikere og administrative ansatte, de samiske miljøene i Troms og Finnmark, institusjoner, organisasjoner og andre interesserte.   

Velkommen til to dager med faglige diskusjoner og sosialt samvær!  

Praktisk informasjon  

Konferansen vil bli simultantolket til norsk/nordsamisk.  

Programmet vil bli publisert her straks det er klart. 

Konferansen er gratis og inkluderer lunsj og kaffe/frukt begge dager, samt fellesmiddag 01.11.   

Reise og oppholdsutgifter må deltakerne dekke selv.  

Påmelding

Påmeldingsfristen er 11.10. Påmeldingen er bindende.

Meld deg på

Forfall meldes til arrangør. Påmeldte deltagere som ikke melder om forfall må påregne å bli etterfakturert for utgifter til lunsj og middag.

Streaming

Konferansen kan også følges på livestream på tffk.kommunetv.no 

Hotellreservasjon 

20 hotellrom er reservert til konferansedeltakere, for kr. 1590,- pr. rom.  

Alle overnattinger er individuell bestilling og betales på nettsiden til Scandic: https://www.scandichotels.com/  

Oppgi følgende bookingkode ved bestilling: BTRO011123  

Bookingfrist: 01.10. Etter denne dato frigjøres rommene til andre gjester. 

Kontaktpersoner

Lene Hansen | lene.hansen@tffk.no | tlf. 77 78 80 13 / 977 73 490 

Tone Østby | tone.ostby@tffk.no | tlf. 77 78 80 25 / 916 97 494 

Lenker

Dokument 19 (2022–2023): "Sannhet og forsoning – grunnlag for et oppgjør med fornorskingspolitikk og urett mot samer, kvener/norskfinner og skogfinner." Rapport til stortinget fra sannhets- og forsoningskommisjonen. Avgitt til Stortingets presidentskap 01.06.2023. 

Arrangør

Troms og Finnmark fylkeskommune

Kontakt

Lene Hansen
Til toppen