Reguleringsplankonferansen 2023

Troms og Finnmark fylkeskommune og Statsforvalteren i Troms og Finnmark inviterer til reguleringsplankonferansen 26. april i fylkestingssalen på Fylkeshuset i Tromsø.

 Årets tema: Hvordan utarbeide planer som gir bærekraftig arealbruk? Med fokus på prosesskrav, viktige tema i planleggingen og overføring til planbestemmelser. Programmet er variert og vi håper det er noe for enhver smak! 

 

Dato
26. april 2023
Tid
10:00 - 16:00
Sted
Fylkeshuset i Tromsø

Konferansen avholdes i år på Fylkeshuset i Tromsø i fylkestingssalen. Dette innebærer en begrensning i antall deltakere, men basert på tidligere års deltakelse skal det være nok plasser. Vi forbeholder oss likevel retten til å begrense antall deltakere fra hver kommune/selskap/myndighet hvis det blir aktuelt slik at alle kommuner i Troms og Finnmark som ønsker å delta får mulighet til det. Konferansen vil uansett strømmes direkte og ligge tilgjengelig i etterkant på vår webTV slik at alle som ønsker kan følge innleggene der.

 

 Praktisk informasjon:

  • Påmeldingsfrist: 17. april (fysisk deltakelse) og 24. april (digital deltakelse)
  • Ingen påmeldingsavgift
  • Påmelding med fysisk deltakelse er bindende og manglende oppmøte på konferansedagen faktureres med 500 kr.
  • Spørsmål rettes til: christina.joakimsen@tffk.no

 Program (PDF, 649 kB)

Påmelding

Arrangør

Avdeling for areal- og samfunnsplanlegging
Til toppen