Søknadsfrist - Midler til samiske formål i Finnmark

Tilskuddsordningen skal stimulere og tilleggerette for aktivitet tilknyttet urfolket samer. Midler kan søkes til tiltak som fremmer og styrker samisk språk og kultur i Finnmark. 

Dato
1. april 2023
Tid
Varer hele dagen
Sted
Troms og Finnmark fylkeskommune
Til toppen