Kommunekonferanse for næringsutvikling - 2023

Tidspunkt
Mandag 27.03.2023 12.00 - tirsdag 28.03.2023 12.00
Sted
Scandic Alta

Tema og fokus på kommunekonferansen er livskraftige lokalsamfunn og et sterkt bærekraftig næringsliv.

Hvordan kan fylkeskommunen bidra til å være en pådriver og samfunnsutvikler sammen med kommunene? Gjennom konferansen håper vi å gi kommunene noen verktøy til næringsutvikling og arealplanlegging i kommunene.

 

Program

Mandag 27.mars 2023

 

DAG 1

1200     Lunsj og registrering

1300     Velkommen til kommunekonferansen v/ fylkesråd for næring, plan og miljø, Karin Eriksen

1315      Lyngenløftet  v/ prosjektleder Erik Joachimsen  og styringsgruppeleder Johnny Arne Hansen

  • Gjennom stedsutviklingsprosjektet Lyngenløftet har kommunen tatt aktivt grep. Lyngenløftet er et helhetlig stedsutviklingsprosjekt for å videreutvikle Lyngseidet og Lyngen til et attraktivt område for innbyggere, turister og næringsliv. En overordnet målsetting er økt bosetting, sysselsetting og merkevarebygging. Lyngen kommunestyre har avsatt betydelige midler til arbeidet.
  • Spørsmål og svar

1415      Pause/mingling

1430     Forprosjekt «Bærekraftige lokalsamfunn i Arktis» v/Daglig leder Sápmi næringshage AS,    Solvei Ballo

  • Forprosjektet Bærekraftige lokalsamfunn i Arktis skal undersøke hvordan kommunene og næringslivet skal gå frem for å skape en verktøykasse for fremtidig næringsutvikling. Denne verktøykassen skal ivareta FNs bærekraftsmål, med særlig fokus på gode prosesser, som ivaretar urfolk, minoriteter og hele lokalbefolkningen.
  • Spørsmål og svar

1500      Pause

1515      Hvordan gjør kommuner attraktive for ungdom? v/ Alta VGS elevrådsleder Magnus Laaksonen og nestleder Hedda Hammari

Hva skal til for å gjøre Finnmarks kommunene attraktive, sett gjennom ungdommens øyne? Hva skal til, og hva er viktig tilrettelegging for fremtiden?

1600      Strategi for næringsutvikling i Finnmark v/ Hilde Bersvendsen, assisterende avdelingsleder, næringsavdelingen i Troms og Finnmark fylkeskommune

Strategi for næringsutvikling behandles av Fylkestinget mars 2023. I utkast til strategi pekes det på 4 satsingsområder: matproduksjon, reiseliv, grønn industri og livskraftige lokalsamfunn.

Spørsmål og svar

1630      Arbeidsgrupper

1800      Ferdig med dagen

1900      Middag: Fingermat/tapas i eget lokale

 

Tirsdag 28.mars 2023

DAG 2 - Næringsutvikling - 2 sentrale verktøy hos kommunene

0730      Frokost

0830      Regelverk for offentlige anskaffelser = næringsutvikling  

v/ Arnhild Dordi Gjønnes, Advokat, NHO og Mona Halvari, Prosjektleder Leverandørutvikling Forsvaret, Troms og Finnmark fylkeskommune. 

Hvordan kan kommunene bruke regelverket for offentlige anskaffelser til næringsutvikling?

Det offentlige kjøper inn varer og tjenester for 650 mrd kroner årlig. Offentlig innkjøp kan brukes som et strategisk verktøy for å bidra til lokal innovasjon og verdiskaping. Mulighetsrommet i regelverket for offentlige anskaffelser gir også muligheter for lokal næringsutvikling

0900      Oppgaver

0930      Pause

0945      Utvikling av nye næringsareal v/Næringssjef Alta kommune, Jørgen Kristoffersen

Alta kommune har lang og bred erfaring i utvikling av nye næringsareal og tilrettelegging for      næringslivet.

Spørsmål

1015     Invest in Arctic, Innovasjon Norge Arktis v/ Avdelingsleder Alta, Oddvar Konst

Ny satsing i Troms og Finnmark. Innovasjon Norge Arktis presenterer ideen bak – og planen for Invest in Arctic.

1045      Oppgaver

1130      Utsjekk og Lunsj

 

 

Til toppen