Prosjekt leverandørutvikling Forsvaret: webinar - introduksjon til regelverk i offentlige anskaffelser Doffin/Mercell

Prosjekt leverandørutvikling Forsvaret inviterer til gratis kompetanseheving innen regelverket for offentlige anskaffelser.

Tidspunkt
Onsdag 22.03.2023 09.00 - torsdag 23.03.2023 09.30
Sted
Digitalt møte

Webinarene er rettet mot små og mellomstore bedrifter som ønsker å lære mer, eller komme i gang med offentlige anbud. Vi anbefaler også bedrifter med litt erfaring å delta, da det alltid er noe nytt å lære. Følgende webinar kan du delta på 22. og 23. mars:

  • Introduksjon til regelverket, v/Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO: onsdag 22. mars kl. 09:00-10:00
  • Hva er Doffin/Mercell og hvordan fungerer det? v/Anita Mørck Torgersen, Kursansvarlig/Key account manager, Mercell: Torsdag 23. mars kl. 08:30-09:30

Påmelding innen 21. mars kl. 12:00.

Meld deg på!

 Lenke til webinaret blir tilsendt dagen i forkant.

Det kommer flere webinar og kompetansehevingstiltak utover våren. For å sikre deg plass og få direkte invitasjon, meld deg inn i nettverket her.

Fakta om Prosjekt leverandørutvikling Forsvaret

Prosjektet ble etablert i juni 2020 og er 3-årig. Inneværende prosjektperiode avsluttes juni 2023.

Formål:

  • Prosjektet har som formål å bidra til å øke den lokale verdiskapningen gjennom re-etableringen av Finnmark landforsvar og Forsvarets tilstedeværelse i regionen.
  • Målet er å få flere lokale små og mellomstore bedrifter inn i forsvarssektorens leverandørportefølje samt gjøre målgruppen mer bevisst mulighetene i forsvarsmarkedet.

Virkemidler:

  • Mobilisering og kompetanseheving innen offentlige anskaffelser blant regionens små og mellomstore bedrifter
  • Nasjonal politisk påvirkning for å få forsvarssektoren til å rigge anbudskonkurranser slik at også lokale små og mellomstore bedrifter får mulighet til å delta i konkurransen

Målgruppe

  • Lokale små og mellomstore bedrifter lokalisert i Troms og Finnmark

Samarbeidspartnere

  • Sápmi Næringshage AS, NHO/NHO Arktis og Forsvarsbygg

Øvrige bidragsytere:

  • Midt-Troms Næringshage AS, Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), Forsvarsmateriell (FMA), Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), Konkurransetilsynet, Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSI), Mercell og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
Man kan se et banner hvor det står "Prosjekt leverandørutvikling Forsvaret", det er et bilde over teksten, her ser man soldater ute på øvelse i vinterstid. - Klikk for stort bildeProsjekt leverandørutvikling Forsvaret Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK

 

Arrangør

Forsvarsbygg, Troms og Finnmark fylkeskommune, Sápmi Næringshage, NHO

Kontakt

mona.halvari@tffk.no
Til toppen