Finnmarksbibliotekene, hvor går veien videre?

 Seminar om ny regional bibliotekplan i Finnmark 

Dato
27. september 2023
Tid
9:00 - 15:00
Sted
Scandic hotell Vadsø

Seminaret er for alle som er ansvarlig for bibliotekene i Finnmark. I tillegg til biblioteksjefer inviteres kommuneledere og viktige institusjoner i Finnmark og Norge, for å snakke om potensialet som er i bibliotekene i fylket vårt. Regional bibliotekplan skal være klar til å sendes på høringsrunde i oktober. Dette seminaret ser på målene som er satt og belyser ulike synsvinkler, muligheter og utfordringer som ligger foran oss i planperioden 2024-2036. Bibliotekets rolle i lokalsamfunnet er hovedtema i arbeidet med regional bibliotekplan for Finnmark og for seminaret. 

Program

0900-0915 Velkommen ved fylkesbiblioteksjef, Sunniva Knutsen 

0915-1000 Regional bibliotekplan 2024-2036 

1015-1200 Hvilke utfordringer står vi ovenfor, der biblioteket virkelig kan spille en rolle i tiden fremover?

Panelsamtale og dialog. Svein Arne Tinnesand fra Nasjonalbiblioteket, Vidar Lund fra Norsk bibliotekforening, Mariann Løkse fra UiT, Liv Inger Lindi fra Sametingets bibliotek kommer. Nikolai Sabel deltar også. 

1200-1300 Lunsj 

1300-1345 Nye sider - innovasjonsstrategi for distriktsbibliotek. Nikolai Sabel  

1400-1430 Inspiriasjon fra noen av Finnmarkbibliotekene 

1430-1500 Oppsummering og avslutning ved fylkesbiblioteksjef Sunniva Knutsen 

 

Fylkesbiblioteket dekker lunsj for alle deltakere.
Seminaret er en del av bibliotekmøte Finnmark, som er 25.-27.september. 

Velkommen!

Påmelding til seminaret

Arrangør

Troms og Finnmark fylkeskommune
Til toppen