Forsvarskonferanse

Sammen med Nordland fylkeskommune og Forsvarsforum Nord inviterer vi på forsvarskonferanse i Tromsø 8. og 9. juni. 

Tidspunkt
Torsdag 08.06.2023 11.00 - fredag 09.06.2023 12.45
Sted
Fylkestingssalen, Fylkeshuset i Tromsø.

Program

Små endringer i programmet kan forekomme. 

Torsdag 8. Juni

11.00-12.00: Lunsj

12.00-12.15: Velkommen v/ Kristina Torbergsen Fylkesrådsleder Troms og Finnmark

12.15-12.45: Hvordan tenker Russland om forsvarsplanlegging – og hvordan sammenlignes dette med Norges tenkning? v/ Palle Ydstebø, Krigsskolen

12.45-13.15: Norsk forsvarsplanlegging - et skråblikk v/ Harald Høiback, Forsvarets muséer

13.15-13.45: Forsvarskommisjonen v/Christian Chramer, kommisjonsmedlem

13.45-14.30: Panelsamtale

14.30-14.45: Pause

14.45-15.15: Forsvarsinvesteringer - muligheter for Nord-Norge. Generalmajor Øyvind Kvalvik, investeringsdirektør Forsvarsmateriell

15.15-15.45: Sverige og Finland inn i NATO v/Anita Nergaard, Norges ambassadør til NATO

15.45-16.15: Fagmilitært råd v/ brigader/leder Fagmilitært råd Lars Huse

16.15-16.45: Totalberedskapskommisjonen v/Elisabeth Aspaker, kommisjonsmedlem

16.45-17.15: Panelsamtale

17.15-17.30: Oppsummering v/ Elin Dahlseng Eide, Fylkesrådsleder Nordland

18.00: Felles middag

Fredag 9. Juni

09.15-09.45: Mellom de store linjene og de lokale konsekvensene v/Tormod Heier, Forsvarets høyskole

09.45-10.30: Kommunalt perspektiv v/to ordførere

10.30-11.00: Tilstanden på totalforsvaret i Nord v/Jørgen Mauno Johansen, distriktssjef Troms sivilforsvarsdistrikt

11.00-11.30: Beredskap og grenseoppdraget i en ny sikkerhetspolitisk situasjon v/ Ellen Katrine Hætta politimester Finnmark politidistrikt

11.30-12.30: Panelsamtale

12.30-12.45: Oppsummering

Påmelding 

For å delta fysisk på denne konferansen må du ha meldt deg på innen 1. juni. 

Du kan kan også følge konferansen direkte på vår web-TV. 

Sendingen finner du her

Arrangør

Troms og Finnmark fylkeskommune, Nordland fylkeskommune, Forsvarsforum Nord.
Til toppen