Innspillpanelet for tiltakssonen

Formålet med innspillpanelet er å gi fylkeskommunen mer kunnskap om tiltakssonen, for å kunne se på virkemidler for å tiltrekke arbeidskraft og beholde og øke bosetning.

Dato
1. juni 2023
Tid
9:00 - 11:00
Sted
Microsoft Teams

Agenda for det første møtet er å bli kjent med hverandre og legge en plan for arbeidet fremover. 

Innspillpanelet for tiltakssonen

Innspillpanelet for tiltakssonen
Hvem Tilhørighet Sted
Kristina Torbergsen Fylkesrådsleder, TFFK Troms
Ørjan Albrigtsen Ordfører, KrF Skjervøy, Troms
Wenche Pedersen Ordfører, Ap Vadsø, Finnmark
Torgeir Ekeland Innbygger Alta, Finnmark
Rakel Lund Heggelund Innbygger Nordreisa, Troms
Sveinung Eikeland UIT, Campus Alta Finnmark
Vibeke Tannvik Prosjektleder, NHO Troms
Bjørn Johansen Regionleder, LO Finnmark
Johann Magnusson Ungdommens fylkesråd, Nestleder Alta, Finnmark
Svein Leiros Sametinget Kåfjord, Troms
Eline Sandvik Ungdommens fylkesråd Hammerfest, Finnmark

Sekretariat for panelet er Ann-Christin Hansen Ese (Troms), Per-Bjørn Holm Varsi og Anne-Cathrine Larsen (Finnmark).

Les mer om tiltakssonen

Arrangør

Troms og Finnmark fylkeskommune
Til toppen