Kunst i offentlige rom: Fagseminaret | Nettverkssamling for alle fylkeskommuner, og kommunene i Troms

I samarbeid med Kunst i offentlige rom – KORO, inviterer vi til to innholdsrike dager i Tromsø, med fokus på kunst i offentlige rom.

Tidspunkt
Onsdag 11.10.2023 11.30 - torsdag 12.10.2023 14.30
Sted
Fylkeshuset i Tromsø, møterom Stortorget

Påmelding

Meld deg på

I påmeldingsskjemaet kan du velge om du vil delta på fagseminaret eller nettverkssamlingen, eller på begge arrangement.

Dag 1: Fagseminar om kunst i offentlige rom

Dato og klokkeslett:

11. oktober 2023, kl 11:30-16:30

Program:

På fagseminaret 11.oktober tar vi opp ulike temaer rundt produksjon av kunst i ulike offentlige arenaer, og utfordringer og muligheter knyttet til oppdrag som kunstkonsulent.

11:30-12:00 Registrering, kaffe, te

12:00-12:10 Velkommen
ved Troms og Finnmark fylkeskommune, Eirin Gjelsås, avdelingsleder kunst- og kulturutvikling og assisterende etatssjef

12:10-12:25 Innledning
KORO v/ direktør Sigurd Sverdrup Sandmo og kurator Truls Ramberg, ansvarlig for by- og stedsutviklingsprosjekter og Lokalsamfunnsordningen (LOK)

12:30-13:15 Erfaringer fra arbeid med kunst i offentlige rom i Troms
Tromsø kommune ved kunstrådgiver Nina Mathisen, Harstad kommune ved kulturrådgiver Maren Aurebekk, og Nordreisa kommune ved Johanne Båtnes.

I 2018 vedtok Tromsø kommunestyre en finansieringsordning for kunst i det offentlige rom. Siden har det vært gjennomført flere kunstprosjekter i Tromsø. Kunstrådgiver Nina Mathisen vil fortelle om arbeidet med kunstprosjektet i Tromsøs hovedgate. Prosjektet er et eksempel på hvordan kommuner kan involvere kunstkonsulenter tidlig i prosessen. Kunsten blir godt integrert i byggeprosjektet, og får en viktig rolle i utformingen av byrom. 

Harstad kommune er nest største kommune i Troms og Finnmark, etter folketall. Harstad kommune har en synlig og helhetlig satsning på kunst i det offentlige rom. I 2020 ble retningslinjer for kunst i offentlig rom vedtatt i kommunen. Retningslinjene skal også sørge for at forvaltning av kommunens kunstsamling skjer på bakgrunn av kunstfaglig vurdering og kvalitetssikring, samt brukernes behov.  Nordreisa er en kommune i Troms og Finnmark fylke, og hører til regionen Nord-Troms. Kommunens administrasjonssenter er Storslett. Befolkning er på omtrent 4700. I 2023 vedtok kommunen retningslinjer for kunst i offentlig rom for Nordreisa. 

Maren Aurebekk, kulturrådgiver i Harstad kommune og Johanne Båtnes, virksomhetsleder for kultur i Nordreisa kommune, deler sine erfaringer, og forteller om muligheter og utfordringer arbeid med kunst i offentlige rom skaper i kommunene i nord.

13:15-14:00 Lunsj

14:00-14:30 Kunstløypa på Fylkeshuset

14:30-14:50 Lavangsnes Wunderkammer og Salangen Biennale - arbeid med samtidskunst i offentlig uterom i en liten kommune i Troms ved Selma Köchling

Salangen biennale er en temporær utendørs samtidskunstutstilling i ruinene etter Salangsverket, et 100 år gammelt gruve- og jernverk fra tidlig 1900-tallet. Kunstner Selma Köchling og arkitekt Vidar Laksfors står bak initiativet. Siden 2017 har de drevet Lavangsnes Wunderkammer i Salangen, en kommune i Sør-Troms, med omtrent 2000 innbyggere. Lavangsnes Wunderkammer er en plattform for dialog mellom samtidskunst, forskjellige fagfelt og publikum. En gammel landbrukstomt er utgangspunkt for skulpturparken i kulturlandskapet. De driver også en residens, og arrangerer kurs og utstillinger.

14:50-15:30 Kaffe, frukt og snacks

15:30-16:30 Hvilken rolle skal kunstnere ha i kunstprosjekter i offentlige rom? Hva skal til for at flere søker seg til kunstkonsulentoppdrag? Kunstnerne Elina Waage Mikalsen, Irene Rasmussen og Robert Julian Hvistendahl diskuterer spørsmålene knyttet til oppdrag i forbindelse med kunstprosjekter i offentlige rom.

Elina Waage Mikalsen er kunstner og musiker fra Tromsø, og har sjøsamiske røtter fra Kåfjord. Hun er utdannet ved Nordland kunst- og filmskole og Kunstakademiet i Oslo. I 2015 ble hun utnevnt til årets unge kunstner ved urfolksfestivalen Riddu Riđđu, og har siden deltatt i en rekke utstillinger og performancer. I 2022 var hun medlem av fagutvalget som behandler søknader om tilskudd fra KOROs Lokalsamfunnsordning (LOK).

Irene Rasmussen er kunstner fra Tromsø, utdannet ved Nordland kunst- og filmfagskole og Kunstakademiet i Trondheim. Rasmussen jobber med skulptur, installasjon og stedsprosjekter. Hun har stilt ut i Norge og utlandet, og har hatt en rekke konsulentoppdrag for kunst i offentlig rom, samt flere kunstneroppdrag. Irene Rasmussen er aktiv i fagpolitikk og har vært med å stifte KiT- Kunstnerne i Tromsø. KiT er en interesseorganisasjon for profesjonelle, visuelle kunstnere i Tromsø, som skal arbeide for kunstnerens faglige, økonomiske og sosiale interesser. I 2018 har hun sammen med kunstnere Brith Hennie Halvorsen og Marit Landsend tatt initiativ til at kunstordningen i Tromsø kommune skulle fortsette. Hun er for tiden engasjert som kunstkonsulent for Ishavsbyen skole. 

Robert Julian B. Hvistendahl er kunstner, utdannet ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og Kunstakademiet i Tromsø. Hvistendahl jobber hovedsakelig med skulptur og installasjon, og samarbeidsprosjekter. I 2022 åpnet han Materialbanken for Kreative Prosjekter i samarbeid med Amalie Holthen. Han har hatt juniorkonsulentoppdrag på Tromsøbadet og ønsker å fortsette å jobbe med kunst i offentlig rom i fremtiden. 

Publikum oppfordres til å stille spørsmål og deltar i samtalene.

Dag 2: Nettverkssamling for fylkeskommuner, og dialogmøte med KORO

Dato og klokkeslett:

12. oktober 2023, kl 09:30-14:30

Program:

Vi inviterer ansatte i alle landets fylkeskommuner, og kommunene i Troms, til nettverkssamling og dialogmøte med KORO. Målgruppen er ansatte med ansvar for oppfølging av kunstsamlinger og prosjekter i fylkeskommunale og kommunale bygg og uterom. Målet er å etablere en fast årlig møteplass der man kan dele erfaringer og kunnskap, samt ha en god dialog med statens fagetat KORO om behov og utfordringer i våre regioner. 

Arrangør

Troms og Finnmark fylkeskommune

Kontakt

Jasmina Bosnjak
Til toppen