Hydrogenkonferansen 2023

I Samarbeid med Øst-Finnmarkrådet, Vest-Finnmark Rådet, Energi i Nord og Arctic Energy Partners inviterer Troms og Finnmark fylkeskommune til Hydrogenkonferansen 2023. Konferansen arrangeres i Vadsø og Berlevåg fra 1.-3. november.

Tidspunkt
Onsdag 01.11.2023 13.30 - fredag 03.11.2023 13.00
Sted
Fylkeshuset i Vadsø og Perla flerbrukshus i Berlevåg

Konferansen er todelt. 1. -2. november vil foregå i Vadsø, fra lunsj til lunsj.

Etter lunsj den 2. november tilbyr vi transport til Berlevåg, for andre del av konferansen, som foregår 2.-3.november. Der blir det omvisning på hydrogenfabrikken i tillegg et spennende faglig program om lokal verdiskaping og ringvirkninger. Du velger selv om du ønsker å delta både i Vadsø og Berlevåg, eller kun en av plassene, se påmeldingsskjema.

Deltakelse er gratis.

NB! Påmeldingsfristen er 18. oktober. 

Meld deg på her!

Innhold i konferansen:

  • Status Nordkalotten: Hva er de viktigste satsingene og prosjektene i Nord-Norge, Nord-Sverige og Nord-Finland nå?
  • Verdikjeder og markeder: Hydrogenbruk. Hva er status for verdikjeden? Hvilke markeder har størst potensiale for aktører og samfunn i Nordkalotten?
  • Politikk og samfunn: Hva vil politikerne i Norden prioritere for å lykkes med å bygge helhetlige verdikjeder i Nordkalotten?
  • Sirkulærøkonomi og industriutvikling: Eksempler og best practise fra Nord-Norge, Nord-Sverige og Nord-Finland.
  • Forskning og utvikling: Hva er det nyeste innen forskning på hydrogen og fornybar energi?
  • Hva kan en vellykket satsing på hydrogen føre til for lokalsamfunn i Nordkalotten?
  • Besøk på Hydrogenfabrikken i Berlevåg

Program/ programme

Norsk: Hydrogenkonferansen 2023 - foreløpig program (PDF, 265 kB)


English: Hydrogen conference 2023 - tentative programme (PDF, 286 kB)

Arrangør

Troms og Finnmark fylkeskommune, Energi i Nord, Arctic Energy Partners, Øst-Finnmarkrådet og Vest-Finnmark Rådet
Til toppen