Regionalt planforum

Dato
16. april 2020
Tid
10:15 - 15:30
Sted
Tromsø

Innmeldte saker:

1. Kommuneplanens samfunnsdel, Måsøy kommune

2. Kommunedelplan for Tromsø sentrum

3. Kystsoneplan for Tromsøregionen (Balsfjord, Karlsøy og Tromsø)

Se her for mer informasjon og saksdokumenter

Arrangør

Troms og Finnmark fylkeskommune
Til toppen