Regionalt planforum

Dato
23. april 2020
Tid
10:00 - 14:00
Sted
Teams

Kl. 10:00: Sak 1. Kystsoneplan for Tromsøregionen (Balsfjord, Karlsøy og Tromsø)

Kl. 12:00  Sak 2. Kommuneplanens samfunnsdel, Måsøy kommune

Se her for mer informasjon og saksdokumenter (Under "Sakspapirer og referat")

Arrangør

Troms og Finnmark fylkeskommune
Til toppen