Regionalt planforum

Dato
14. mai 2020
Tid
10:00 - 15:30
Sted
Teams

Saker:

1. Kvæfjord kommune , Kommuneplanens samfunnsdel  og kommunal planstrategi

2.  Statens vegvesen/Tromsø – reguleringsplan for E8 Sørbotn – Laukslett, vestre trase.

3. Tromsø kommune, Plan 1915 – Detaljregulering Smørtorget-/Tempokvartalet

 

 

Saksdokumenter og invitasjon  (Under "sakspapirer og referat")

 

 

Arrangør

Troms og Finnmark fylkeskommune
Til toppen