Regionalt planforum

Dato
4. juni 2020
Tid
10:00 - 12:00
Sted
Teams

Saker:

1. Kystsoneplan Varanger, utkast planprogram

Saksdokumenter finner du her  (under sakspapirer og referat)

 

Arrangør

Troms og Finnmark fylkeskommune
Til toppen