Fylkesting

Troms og Finnmark fylkesting møtes 16.-19. juni. 

Tidspunkt
Mandag 15.06.2020 12.15 - fredag 19.06.2020 15.00
Sted
Teams

Saksliste og saksdokumenter for møtet blir tilgjengelig på vårt politiske område.

Program

Mandag 15. juni:

Gruppemøter (respektive partigrupper organiserer dette selv)

Kl. 12.15 – 14.15: komitemøter for følgende komiteer: Kultur, helse og internasjonalt, Miljø, plan og næring, Utdanning

Kl. 14.45 - 17.00: komitemøter for følgende komiteer: Samferdsel, Økonomi

Tirsdag 16 juni:

Kl. 09.00 – 12.00: komitemøter for følgende komiteer: - Økonomi - Eventuell komite med behov for ekstra tid (inntil to komiteer)

Kl. 13.00 – 17.00: Fylkestinget åpner - fylkestingets forhandlinger, med mulighet for forlengelse til 18.00

Åpning

  • Navneopprop
  • Godkjenning av innkalling
  • Ungdommens fylkesråd (inntil 20 min)
  • Godkjenning av saksliste. Her varsles eventuelle uttalelser som ønskes fremmet med tema/tittel kort
  • Godkjenning av møteplan - Valg av to til å underskrive protokoll
  • Muntlig spørretime Jmf. reglement for Troms og Finnmark fylkesting og fylkestingets komiteer
  • Referatsaker

Kl 15.00 - 15.30: PAUSE

Fylkestingets forhandlinger fortsetter til kl. 17.00

NB. Frist for innsending av uttalelser for behandling i fylkestinget tirsdag kl. 17.00

Onsdag 17 juni:

Kl 09.00 – 17.00: Fylkestingets forhandlinger, med mulighet for forlengelse til kl 18.00

- Orientering fra Nord-Norges Europakontor

- Andre orienteringer

Kl 10.30 – 1045: PAUSE

- Spørsmål – Interpellasjoner

Kl 12.30 – 13.30: LUNSJ

- Uttalelser - Behandling av øvrige fylkestingssaker

Torsdag 18 juni

Kl 09.00 – 17.00: Fylkestingets forhandlinger, med mulighet for forlengelse til kl 18.00

- Behandling av øvrige fylkestingsaker

Kl 10.30 – 1045: PAUSE

- Behandling av øvrige fylkestingssaker

Kl 12.30 – 13.30 LUNSJ

- Behandling av øvrige fylkestingssaker

Fredag 19 juni:

Kl 09.00 – 15.00: Fylkestingets forhandlinger

- Behandling av øvrige fylkestingssaker

Kl 10.30 – 10.45 PAUSE

- Behandling av øvrig fylkestingssaker

Kl 15.00 Møtet avsluttes

Arrangør

Troms og Finnmark fylkeskommune
Til toppen