Fylkesting oktober

Troms og Finnmark fylkesting møtes 6.-9. oktober.

Tidspunkt
Mandag 05.10.2020 00.00 - fredag 09.10.2020 00.00
Sted
Teams

Møtested, saksliste og saksdokumenter for møtet blir tilgjengelig på vårt politiske område.

På grunn av situasjonen med Covid-19 har forretningsutvalget i Troms og Finnmark vedtatt at møte avholdes digitalt.

Arrangør

Troms og Finnmark fylkeskommune
Til toppen