Klimasamling for kommunene - Avlyst som fysisk samling

Mer informasjon om digital samling kommer.

Alle kommunene i Troms og Finnmark er invitert til klimasamling 18. og 19. november 2020.

 

Tidspunkt
Onsdag 18.11.2020 08.00 - torsdag 19.11.2020 15.00
Sted
Digital samling

Formålet er å gi ansatte fra ulike fagområder økt, praktisk kompetanse og knytte kontakt med kollegaer i andre kommuner.

Se fullt program for samlingen på nettsiden til Milljødirektoratet

Arrangører er: Miljødirektoratet, fylkesmannen i Troms og Finnmark, fylkeskommunen i Troms og Finnmark og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), i samarbeid med KS og Cicero senter for klimaforskning.

Til toppen