Innspillsmøte for NTP 2022-33

Troms og Finnmark fylkeskommune inviterer til innspillsmøte for Nasjonal transportplan (NTP) 2022-33.

Dato
14. januar 2020
Tid
10:00 - 15:00
Sted
Scandic Ishavshotel, Tromsø
 

Målet med møtet er:

  • å gi informasjon om den politiske prosessen i fylket og NTP prosessen fra Samferdselsdepartementet
  • å få en overordnet og bred tilbakemelding på regionale hovedutfordringer og konkrete tiltak for å løse de, fra næringsliv og regionrådene.
  • Se programmet for detaljer.

Inviterte kommuner, regionråd, næringslivsorganisasjon og fagetater kan delta med to personer fra hver organisasjon.

For påmeldingSend e-post med navn, stilling og organisasjon til eirik.selmer@ffk.no og marius.chramer@tromsfylke.no. Påmeldingsfristen er 6. januar 2020.

Troms og Finnmark fylkeskommune dekker lunsj. Deltakerne må selv dekke reisekostnadene og eventuell overnatting.

Det vises for øvrig til e-post fra 2.desember 2019 med utsending av invitasjon til å gi formelt innspill (DOCX, 44 kB) til Troms og Finnmarks fylkestingsbehandling av NTP 202-33 med høringsfrist 27. januar 2019. 

For spørsmål kontakt:

Seniorrådgiver Eirik Selmer, e-post: eirik.selmer@ffk.no, mobiltelefon: 92 24 94 41

Spesialrådgiver Marius Chramer, e-post: marius.chramer@tromsfylke.no, mobiltelefon: 95 81 67 37

Arrangør

Troms og Finnmark fylkeskommune
Til toppen