Mobilitetskonferansen 2020

Klikk for stort bilde  

Mobilitetskonferansen er årets viktigste konferanse for alle som jobber med eller har interesse for byutvikling, samferdsel- og mobilitetsspørsmål.

Tidspunkt
Onsdag 11.03.2020 08.30 - torsdag 12.03.2020 15.00
Sted
Scandic Ishavshotel, Tromsø

Konferansen skal være en spennende møteplass som gir inspirasjon og påfyll, hvor man kan bygge nettverk, snakke fag og spise god mat. Det vil være rom for både debatt og refleksjon, her skal tanker utvikles og kunnskap deles.

Foreløpig program:

Sissel Medby er Senior Director i Epinion Norge AS. Sissel kommer ens ærend til Tromsø for å presentere en rykende fersk reisevaneundersøkelse for Tromsø. Det er første gang siden 2014 at en slik undersøkelse er gjort, og den vil gi et spennende bilde på hvordan vi beveger oss i Tromsø. De som deltar på konferansen vil altså være de første som får innblikk i reisevanene til tromsøfolk.

Eivind Skogen er ansvarlig for brukertesting og analyse i Nye Kundetjenester i Ruter. Ruters store visjon er å skape bærekraftig bevegelsesfrihet for alle innbyggerne i Oslo og Viken. I dette foredraget vil Eivind fortelle om hvordan Ruter jobber for å utvikle dagens produkter og tjenester ved å sette kunden i førersetet. Han vil dele metodikker, prinsipper og mål, samt snakke litt om hvorfor i all verden de lagde en app for å få kundene til å gå mer.

Ole Martin Nygård er tidligere medlem av ungdommens fylkesråd hvor han var klima og miljøansvarlig, og er nå leder i ungdomsrådet i Harstad. En tydelig og engasjert stemme som vil snakke om hvordan man kan jobbe for å etablere gode reisevaner.

Oddvar Skjæveland er psykolog med doktorgrad i miljøpsykologi, og jobber med bolig, byutvikling og arbeidsplasser. Han utfordrer ofte planleggernes makroperspektiv med brukerens mikroperspektiv. Han mener dette gir mer realistiske modeller for brukerens faktiske adferd knyttet til by, helse, bolig og arbeid.

Guro Berge er utdannet sosiolog og jobber nå i Viken fylkeskommune. Guro har lang erfaring fra samferdsels- og transportsektoren, blant annet fra Vegdirektoratet og Transportøkonomisk Institutt. Hun skal snakke om Tromsøs utfordringer.

Anders Andersen er professor på Universitet i Tromsø. Anders spør seg om det er mulig å bruke teknologi for å påvirke befolkningen i Tromsø til å velge miljøvennlige transportvalg? I NUDGE-prosjektet på UiT forsøker de å gjøre akkurat det.

Ebba Langum Bredland har vært ansatt som førstelektor på Fysioterapeututdanningen, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU frem til 2018. Der har hun de siste årene jobbet med Folkehelsearbeid, og har forsket på fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv. Ebba skal snakke om folkehelsegevinst av naturlig bevegelse.

Tone Hammer og Jacqueline Randles jobber i Tromsø kommunes seksjon for byutvikling. De vil snakke om hvordan kommunen jobber med mobilitet i revisjon av kommuneplanens arealdel, og hvordan det jobbes med mobilitet for sentrumsplanen og Nord-byen.

Lars Ove Kvalbein kommer fra Bymiljøetaten Bergen kommune. Lars Ove skal snakke om hva og hvorfor de har etablert mobilitetspunkt i Bergen, og hvilke erfaringer Bergen har gjort seg med mobilitetsarbeidet.


Det koster 400 kr å delta på konferansen (200 kr pr dag).
Studenter komme gratis inn, men må melde seg på.

Påmeldingsfrist er 17. februar.


Meld deg på her da vel: http://bit.ly/mobilitet2020

 

 

 

 

Arrangør

Troms og Finnmark fylkeskommune, Tromsø kommune, Statens vegvesen og Tenk Tromsø
Til toppen