Mobilitetskonferansen 2020 (Avlyst)

Klikk for stort bilde 

"AVLYST" Mobilitetskonferansen er årets viktigste konferanse for alle som jobber med eller har interesse for byutvikling, samferdsel- og mobilitetsspørsmål.

Tidspunkt
Onsdag 11.03.2020 08.30 - torsdag 12.03.2020 15.00
Sted
Scandic Ishavshotel, Tromsø

På bakgrunn av nye anbefalinger fra FHI for å forebygge smittespredning av COVID-19 har vi valgt å avlyse Mobilitetskonferansen 2020. Vi har etter pålegg fra myndighetene foretatt en risikovurdering og besluttet å utsette arrangementet. Vi viser til den siste utviklingen og nye råd for arrangementer som ble publisert av FHI tidligere i dag.

Vi er mange som hadde gledet oss til konferansen og håper vi får mulighet til å gjennomføre arrangementet ved en senere anledning.

Informasjon om nytt tidspunkt kommer når det er klart.

De som har meldt seg på vil ikke bli fakturert.

---------

Konferansen skal være en spennende møteplass som gir inspirasjon og påfyll, hvor man kan bygge nettverk, snakke fag og spise god mat. Det vil være rom for både debatt og refleksjon, her skal tanker utvikles og kunnskap deles.

ONSDAG 11. MARS

08:30 - Registrering, oppmøte og kaffekos
08:55 - Velkommen til konferanse
09:00 - Innledning ved ordfører Gunnar Wilhelmsen
09:10 - Sissel Medby, Epinion #reisevaner
09:30 - Guro Berge, Viken fylkeskommune #utfordringer
09:50 - Espen Strand Henriksen, Kolumbus #jobbreisen
10:10 - Pause
10:30 - Tone Hammer & Jacqueline Randles, Tromsø kommune #mobilitet
11:00 - Mette Mohåg, Tromsø kommune #vinterdrift
11:30 - Lunsj
12:30 - Grupperarbeid #idédugnad
15:00 - Takk for i dag

TORSDAG 12. MARS

08:30 - Registrering, oppmøte og kaffekos
08:55 - Velkommen til dag #2
09:00 - Eivind Skogen, Ruter #digitalisering
09:20 - Ebba Langum Bredland, forsker #folkehelse
09:40 - Anders Andersen, UiT #nudging
10:00 - Pause
10:20 - Oddvar Skjæveland, arkitekturpsykolog  #adferd
10:50 - Lars Ove Kvalbein, Bymiljøetaten Bergen kommune #mobilitetspunkt
11:10 - Ole Martin Nygård, leder Ungdomsrådet i Harstad #ungdom
11:30 - Lunsj
12:30 - Gruppearbeid #idédugnad
13:30 - Paneldebatt  
15:00 - Oppsummering og takk for i dag

Presentasjon av innlederne

SISSEL MEDBY er Senior Director i Epinion Norge. Sissel kommer ens ærend til Tromsø for å presentere en rykende fersk reisevaneundersøkelse for Tromsø. Det er første gang siden 2014 at en slik undersøkelse er gjort, og den vil gi et spennende bilde på hvordan vi beveger oss i byen.

EIVIND SKOGEN er ansvarlig for brukertesting og analyse i Nye kundetjenester i Ruter. Ruters store visjon er å skape bærekraftig bevegelsesfrihet for alle innbyggerne i Oslo og Viken. I dette foredraget vil Eivind fortelle om hvordan Ruter jobber for å utvikle dagens produkter og tjenester ved å sette kunden i førersetet. Han vil dele metodikker, prinsipper og mål, samt snakke litt om hvorfor i all verden de lagde en app for å få kundene til å gå mer.

OLE MARTIN NYGÅRD er tidligere medlem av ungdommens fylkesråd hvor han var klima og miljøansvarlig, og er nå leder i ungdomsrådet i Harstad. En tydelig og engasjert stemme som vil snakke om hvordan man kan jobbe for å etablere gode reisevaner.

METTE MOHÅG er avdelingsdirektør i Tromsø kommunes avdeling for bymiljø. Tromsø er en vinterby fem til seks måneder av året. Dette skaper store utfordringer for fremkommeligheten i byen vår. Hvordan takler vi disse utfordringene i fremtiden?

ESPEN STRAND HENRIKSEN er mobilitetsutvikler hos Kolumbus, en fylkeskommunal mobilitetsleverandør i Rogaland. Han har et brennende engasjement for å gjøre det mer fristende å bruke alternativer til privatbilen. Han skal ved å vise til flere prosjekter, fortelle hva som er nøkkelen for å lykkes med mobilitetsarbeidet.

ODDVAR SKJÆVELAND er psykolog med doktorgrad i miljøpsykologi, og jobber med bolig, byutvikling og arbeidsplasser. Han utfordrer ofte planleggernes makroperspektiv med brukerens mikroperspektiv. Han mener dette gir mer realistiske modeller for brukerens faktiske adferd knyttet til by, helse, bolig og arbeid.

GURO BERGE er utdannet sosiolog og jobber nå i Viken fylkeskommune. Guro har lang erfaring fra samferdsels- og transportsektoren, blant annet fra Vegdirektoratet og Transportøkonomisk Institutt. Hun skal snakke om Tromsøs utfordringer.

ANDERS ANDERSEN er professor på Universitet i Tromsø. Anders spør seg om det er mulig å bruke teknologi for å påvirke befolkningen i Tromsø til å velge miljøvennlige transportvalg? I NUDGE-prosjektet på UiT forsøker de å gjøre akkurat det.

EBBA LANGUM BREDLAND har vært ansatt som førstelektor på Fysioterapeututdanningen, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU frem til 2018. Der har hun de siste årene jobbet med Folkehelsearbeid, og har forsket på fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv. Ebba skal snakke om folkehelsegevinst av naturlig bevegelse.

TONE HAMMER og JACQUELINE RANDLES jobber i Tromsø kommunes seksjon for byutvikling. De vil snakke om hvordan kommunen jobber med mobilitet i revisjon av kommuneplanens arealdel, og hvordan det jobbes med mobilitet for sentrumsplanen og Nord-byen.

LARS OVE KVALBEIN kommer fra Bymiljøetaten Bergen kommune. Lars Ove skal snakke om hva og hvorfor de har etablert mobilitetspunkt i Bergen, og hvilke erfaringer Bergen har gjort seg med mobilitetsarbeidet.

Begge dagene vil avsluttes med GRUPPEARBEID og idédugnad. Tromsø kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune, Statens vegvesen og Tenk Tromsø samarbeider i disse dager om en felles mobilitetsstrategi for Tromsø. For å sikre bred og god medvirkning i dette arbeidet ønsker vi å bruke konferansen til å få innspill fra de som deltar. Vi tror dette vil bidra til å lage en god, relevant og fremtidsrettet strategi som gjenspeiler utfordringer og behov, samtidig som vi knytter bånd og bygger relasjoner på tvers av organisasjoner.

PRAKTISK INFO

Det koster 400 kr å delta på konferansen (200 kr pr dag).
Studenter kommer gratis inn, men må melde seg på.

Meld deg på her da vel: http://bit.ly/mobilitet2020

 

 

 

 

 

Arrangør

Troms og Finnmark fylkeskommune, Tromsø kommune, Statens vegvesen og Tenk Tromsø
Til toppen