Digital samling for kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelser

Råd for personer med funksjonsnedsettelser ved Troms og Finnmark fylkeskommune inviterer til digital samling for de kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse m.fl.

Dato
30. oktober 2020
Tid
9:00 - 14:30
Sted
Digital samling, påmeldte får invitasjon

Samlingen vil gi opplæring i rådets mandat og rolle og ta for seg temaer som relevante forskrifter og lovverk, universell utforming og samfunnsutvikling. Målet med opplæringa vil være å gi økt kompetanse og kunnskap i rollen som kommunalt rådsmedlem og å styrke både samarbeid og nettverk i og mellom rådene i fylket.

Samlingen arrangeres digitalt. Påmeldte deltakere vil få invitasjon til videomøte. Vi anbefaler hver kommune/råd om å delta på webinar sammen da vi vil legge opp til gruppediskusjoner i løpet av samlingen.

Les mer om webinaret her (PDF, 214 kB)

Arrangør

Troms og Finnmark fylkeskommune

Kontakt

alesia.andreassen@tffk.no
Til toppen