«Hydrogensone Arktis»: Invitasjon til et møte om muligheter

Heldagssamling om hydrogen og muligheten for å skape en verdikjede for hydrogen i Arktis.

Dato
18. februar 2020
Tid
12:00 - 18:00
Sted
Vadsø

Påmelding her

Arrangementet inngår som en del av arbeidet knyttet til utvikling av en Hydrogenstrategi for Troms og Finnmark.

Målgruppe for samlingen er aktører med aktuelle prosjekter, prosjektideer, potensielle leverandører og mulige sluttbrukere av hydrogen.

Målet for samlingen er å bidra til økt kunnskap om hydrogen og hvilke muligheter hydrogen kan representere for næringslivet og offentlige aktører i Troms og Finnmark.

Arrangør er styringsgruppa for prosjekt «Hydrogenstrategi for Troms og Finnmark»; Varanger Kraft AS, Berlevåg kommune, Nordkapp kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune.

Tid: 18. februar kl. 12 – 18, middag kl. 19

Sted: Vadsø

Foreløpig program:

Tirsdag 18. februar

kl. 1200 Velkommen

Innlegg fra styringsgruppen «Hydrogenstrategi».

  • Hilde C J Mietinen, ass næringssjef Troms og Finnmark fylkeskommune

Innlegg fra referansegruppen:

  • Toril Ringholm, førsteamanuensis UiT Norges arktiske universitet
  • Federico Zenith, seniorforsker SINTEF
  • Christian Bue, daglig leder Varanger Kraft Hydrogen AS
  • Geir Brekke, Statkraft (ikke bekreftet)
  • Jon Hovland, sjefsforsker Industri, SINTEF

Workshop, ledet av Kristian Wengen Tinkr AS

kl. 1800 slutt

Kl. 1900 Middag på Scandic Vadsø

Til toppen