Nettverkssamling digitale anskaffelser

Nettverk for digitale anskaffelser er et åpent nettverk for innkjøpere og andre som er interessert i hvordan lykkes med digitalisering av anskaffelser.

Dato
27. februar 2020
Tid
9:00 - 15:45
Sted
Fylkeshuset, Strandveien 13, 7009 Tromsø

På denne nettverkssamlingen vil det dreie seg om digitalisering i konkurransegjennomførings- og kontraktsoppfølgingsfasen. Det skal være en arena for å dele erfaringer, tips og råd for å lykkes med digitalisering av anskaffelsesprosessen.

Problemstillingene som vil belyses er for eksempel:

  • Hvilke muligheter gir digital funksjonalitet i KGV, og hvordan brukes det i dag?
  • Hvordan kan digitalisering bidra til bedre styring av anskaffelsesfunksjonen?
  • Hvordan kan man jobbe for å legge til rette for en god digital prosess i organisasjonen?
  • Hvordan jobber digitaliseringsdirektoratet for å legge til rette for heldigitale anskaffelser i løpet av 2024?

Programmet vil være en god blanding av bidragsytere: innkjøpere som deler sine erfaringer i plenum, diskusjon i grupper og innledere fra Digitaliseringsdirektoratet. 

Påmeldingen er gratis. Registrering starter klokka 9:00, mens samlingen starter klokka 9:30.

Digitaliseringsdirektoratet har etablert nettverket for å utnytte den bredden av kompetanse som finnes i innkjøps-Norge for å spre kunnskap og kompetanse mellom virksomheter. De har hatt to samlinger i Oslo, og vil nå ta med erfaringene ut i resten av landet. Målet er å nå regjeringens målsetning om å heldigitalisere anskaffelsesprosessen i løpet av 2024 – og forbedre innkjøpshverdagen til innkjøpere rundt i landet.

Arrangør

Digitaliseringsdirektoratet

Kontakt

Hege Strandhagen, hege.strandhagen@digdir.no, mobil, 912 44 858
Til toppen