Kick-Off for Klimapartnernettverk Finnmark

Troms og Finnmark fylkeskommune ønsker næringslivet, kommuner og akademia velkommen til et partnerskap for grønn samfunns- og næringsutvikling. Kick-Off for Klimapartnernettverk Finnmark avholdes 3. mars 2020 i Alta, kl. 11.00-15.00.

Dato
3. mars 2020
Tid
11:00 - 15:00
Sted
Scandic Alta
 

Klimapartnernettverket skal bidra til klimakunnskap, innføre klimaledelse og gi deltakende «klimapartnere» tilgang på klimaregnskap. Sammen skal partnerskapet finne fremtidsrettede løsninger på tvers av bransjer, sektorer og fag. Og slik sett redusere sine klimautslipp.

På agendaen står følgende:

  • Introduksjon til Klimapartnernettverket
  • Bærekraft i næringslivet – haster det med en omstilling?
  • Samfunnsplanlegging i kommunene – Hvordan gjøre det på en klimavennlig måte?
  • Klimakunnskap i samfunnsutviklingen
  • Klimaledelse i bedriften


Det er fortsatt litt tid å melde seg på Kick-Off, da fristen for påmelding er 25. februar 2020. Meld deg på ved å sende en epost til kjersti.aronsen@tffk.no.

Arrangør

Troms og Finnmark fylkeskommune

Kontakt

kjersti.aronsen@tffk.no
Til toppen