Webinar: Kunstprosjekter i offentlige rom

Troms og Finnmark fylkeskommune inviterer til et webinar om kunstprosjekter i offentlige rom, i samarbeid med KORO og Nordnorsk kunstnersenter (NNKS). Målgruppen er kommuner og andre offentlige institusjoner, sivilsamfunnsaktører, profesjonelle kunstnere og kuratorer i Troms og Finnmark fylke.

Dato
6. mai 2021
Tid
10:00 - 12:30
Sted
Digitalt webinar på Zoom

Webinar: Kunstprosjekter i offentlige rom med KORO, NNKS og kunstner Hilde Skancke Pedersen

 

Påmelding

Meld deg på via elektronisk påmeldingsskjema

Påmeldingsbekreftelse kommer på epost sammen med Zoom-lenke til alle påmeldte i forkant av webinaret.

Påmeldingsfrist er 4. mai.   

Program 

10:00-10:05  Innledning v/TFFK, praktisk info
10:10-10:40  LOK ordningen og støtte til formidling og kompetanseutvikling, KORO v/Trude Schjelderup Iversen
10:40-10:55  Spørsmål og svar
11:00-11:30  Nordnorsk kunstnersenter, Kunstprosjekter i offentlig rom
11:30-11:45  Spørsmål og svar
11:50-12:10  Kunstkonsulent - prosjektpresentasjon, Hilde Skancke Pedersen
12:10-12:30  Spørsmål og svar, oppsummering

KORO
KORO er en statlig etat under Kulturdepartementet. KORO produserer, forvalter og formidler kunst i offentlige bygg og på andre offentlige arenaer. KORO gir støtte til produksjon av kunst i ulike offentlige arenaer. Profesjonelle kunstnere, kuratorer, sivilsamfunnsaktører og aktører fra lokale og regionale myndigheter kan søke om Lokalsamfunnsordninga (LOK), som har søknadsfrist en gang i året. Nye midler utlyses en gang i året, vanligvis i begynnelsen av februar. I tillegg støtter KORO ulike tiltak som øker kunnskapen og kompetansen om kunst i offentlige rom. Seniorkurator Trude Schjelderup Iversen i KOROs kunstseksjonen deltar på webinaret og presenterer LOK-ordningen og svarer på spørsmål fra deltakere.
 
Nordnorsk kunstnersenter (NNKS)
NNKS er et kunstsenter for visuell kunst for hele Nord-Norge. Senteret er kunstnerstyrt og eies av Nord-Norske Bildende Kunstnere (NNBK) og Norske kunsthåndverkere Nord-Norge (NKNN). NNKS mottar driftsfinansiering fra Norsk kulturråd, Finnmark, Troms og Nordland. NNKS jobber blant annet for at flest mulig skal kunne oppleve kunst av høy kvalitet i offentlige rom i Nord-Norge, og fungerer som rådgiver for kunstprosjekter i offentlige rom. Ansvarlig for kunst i offentlig rom v/NNKS Janna Thöle-Juul vil snakke om hvordan de jobber med rådgiving, rekruttering av kunstkonsulenter, oppfølging og kvalitetssikring av kunstplaner.
 
Hilde Skancke Pedersen er en norsk og samisk kunstner, forfatter, designer og scenograf født i Hammerfest og bosatt i Kautokeino. Hilde Skancke Pedersen har lang erfaring som kunstkonsulent for offentlige og private bygg, sist på Alta omsorgssenter (2020). Skancke Pedersen har utført innendørs og utendørs kunstprosjekter, bl.a. til plenumssal og foajé i Sametinget, Karasjok (2000). Hun arbeider også som innkjøpskonsulent av kunst, og har jobbet som kurator med prosjekter på RiddoDuottar Museat og Sámi Dáiddačehpiid Searvi. Hilde Skancke Pedersen vil snakke både fra perspektivet til kunstnere som får konsulent – og kunstneriske oppdrag.
https://hildeskanckepedersen.no/

Informasjon om hendelsen

Arrangør

Troms og Finnmark fylkeskommune, KORO og NNKS

Kontakt

Jasmina Bosnjak
Til toppen