Regionalt planforum

Sak 1. Karlsøy kommune - Detaljregulering Hav og Fjell

Sak 2. Regional plan for reindrift

Dato
10. juni 2021
Tid
10:00 - 14:00
Sted
Teams
Til toppen