Webinar: Mulighetene innenfor innovative anskaffelser

Troms og Finnmark fylkeskommune ønsker i større grad enn tidligere å benytte innovative anskaffelser i sine anskaffelsesprosesser. Ved bruk av innovative anskaffelser kan fylkeskommunen være med å legge til rette for at nystartede bedrifter, samt andre små -og mellomstore bedrifter i vår region kan bli leverandører for oss.

Dato
16. juni 2021
Tid
12:00 - 14:00
Sted
Digital konferanse

Samferdselsdivisjonen inviterer i samarbeid med innkjøpsavdelingen til dette webinar som vi håper kan bidra til at flere tør å velge innovativ anskaffelse som anskaffelsesmetode til tross for at det kjente kanskje kan virke tryggere. I webinar vil vi dele erfaringer ved bruk av innovative anskaffelser og fortelle om mulighetene for innovative anskaffelser innenfor det anskaffelsesregelverket vi har. Videre vil det gis en presentasjon i regi av leverandørutviklingsprogrammet om hvordan man på best mulig måte kan involvere markedsaktører i anskaffelsesprosesser.  Det vil og gis en innføring i prosedyrer i utføringen av innovative anskaffelser. Vel møtt!

Program for dagen:

12:00   Velkommen 

12:10   Prosedyrer som kan brukes i innovative anskaffelser v/ Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) 

12:25   Hvordan involvere leverandørmarkedet? v/ LUP

12:40   Detektering og varsling av skred over veg v/ Espen Nilsen, Troms og Finnmark fylkeskommune 

12:55   Fremtidens hurtigbåt del 2 V/ Christina Brun-Svendsen Trøndelag fylkeskommune

13:10   Pause 10 min

13:20   Kontraktsstrategi PPU/DPS PPU v/ Gunn Bodil og Randi Pedersen, Troms og Finnmark fylkeskommune

13:35   TINKR – innovasjonsløypa eksempler 

13:50   Oppsummering 

Lenke til teams

Arrangør

Troms og Finnmark fylkeskommune, Samferdsel

Kontakt

Cathrine Berg Johannessen
Til toppen