Konferanse: Hydrogensone Arktis

 Sammen med Øst-Finnmarkrådet inviterer vi til hydrogenkonferanse i Vadsø og Berlevåg.

Tidspunkt
Onsdag 17.11.2021 10.00 - fredag 19.11.2021 15.00
Sted
Vadsø og Berlevåg

Konferansen er todelt. 17.-18. november vil foregå i Vadsø, og det vil være befaring i Berlevåg den 19. november. Du velger selv om du ønsker å delta både i Vadsø og Berlevåg, eller kun en av plassene, se påmeldingsskjema.

Påmeldingsfrist er 1. november. Meld deg på her:

Påmeldingsskjema

Innhold i konferansen

  • Synliggjøre muligheter for næringsutvikling basert på hydrogen, med eksempler fra Berlevåg og Hammerfest.
  • Hva mener statlige og regionale myndigheter om framtiden for hydrogen?
  • Hvordan kan forskningen bidra til næringsutvikling innen hydrogen?
  • Besøk på Hydrogenfabrikken i Berlevåg.

Se et forenklet program her:

Konferanse: Hydrogensone Arktis - forkortet program (PDF, 122 kB)

Et mer detaljert program kommer 1. november.

Redusere regionale klimagassutslipp og øke regional verdiskaping

– Klimaendringene er vår tids største utfordring. For å møte dem må vi satse offensivt på ny kunnskap, forskning og utvikling av fornybare og alternative energikilder. Vi har nå en unik mulighet til å ta en ledende rolle i hydrogen- og ammoniakkproduksjon og tilhørende teknologiutvikling som vil kunne gi et stort potensial for eksport, verdiskapning, arbeidsplasser og utslippsreduksjon, uttaler fylkesråd for næring og miljø Karin Eriksen (Sp).

Les mer her 

Kontakt

Anita Irene Andresen

Seniorrådgiver

Send e-post

976 94 949

Ingelill Jacobsen

Prosjektleder

Send e-post

975 19 661

 

Arrangør

Troms og Finnmark fylkeskommune, Øst-Finnmarkrådet
Til toppen