Leverandørseminar: Hvordan bli leverandør til Forsvarsbygg

"Prosjekt leverandørutvikling Forsvaret, Porsangmoen" inviterer leverandører i regionen til et seminar med fokus på å bli bedre kjent med regelverk for offentlige anskaffelser, Forsvarsbygg som oppdragsgiver, hvordan samarbeide lovlig, samt nettverksbygging.

Tidspunkt
Onsdag 06.10.2021 11.30 - torsdag 07.10.2021 15.30
Sted
Lakselv hotell

Forsvarsbygg er en stabil kunde som kjøper varer og tjenester uavhengig av konjunkturer. En avtale med Forsvarsbygg kan dermed bidra til å sikre inntjeningen. Forsvarsbygg er også en krevende kunde. Det gjennomføres åpne konkurranser som ikke favoriserer noen. Det gjelder å gi gode tilbud med en god kombinasjon av pris og kvalitet. Vinner du konkurransen kan kundeforholdet være en fin referanse ved neste korsvei.

Så hvordan komme i gang med å levere tilbud til Forsvarsbygg? Sett av 1,5 dag og få en innføring i aktuelle regler man må forholde seg til, hvordan Forsvarsbygg gjennomfører konkurranser og hva som kreves av deg som leverandør.

Det blir praktisk tilnærming med gruppeoppgaver og evaluering av tilbud. Det blir også fokus på skillet mellom lovlig og ulovlig samarbeid mellom leverandører.

Dyktige innledere

Gjennom seminaret vil dere møte mange flinke fagfolk på området.

Fra Forsvarsbygg: Elizabeth Calder, kontraktsrådgiver med ansvar for Finnmark landforsvar og Hege Leiknes, prosjektleder innen prosjekt og utvikling tidlig fase.

Fra NHO: Arnhild Dordi Gjønnes, advokat på næringspolitisk avdeling og ansvarlig for team anskaffelser.

Fra Konkurransetilsynet: Line Skorpa Nygaard, Seniorrådgiver – Avdeling for bygg, industri og energi.

Meld deg på her innen tirsdag 21.september

Hovedtrekkene av seminarets innhold

Onsdag 6.oktober

Starter kl 11:30 med lunch og avsluttes med middag. I løpet av en kort første dag vil du bli bedre kjent med blant annet disse overskriftene:

  • Regelverket for offentlige anskaffelser med særlig vekt på konkurransegrunnlag oppbygging og sikkerhetsklarering
  • Status utbygging Finnmark landforsvar ved Porsangmoen leir og kommende anbud fra forsvarsbygg
  • Grensesnittet mellom lovlig og ulovlig samarbeid mellom leverandører v/Konkurransetilsynet

Torsdag 7.oktober

Fortsettelsen bygger videre på det som ble presentert under dag 1. Oppstart kl 09:00 og avsluttes innen 15:30. Det blir servert lunch.

  • Hvordan komme i gang og å få oppdrag?
  • Hvordan utarbeide tilbud?
  • Hvem kan utvikle nye løsninger? Muligheter for samspill mellom oppdragsgiver og leverandør
  • Leverandører med erfaring fra anbudsprosesser og å ha Forsvarsbygg som kunde
  • Gruppeoppgaver med praktisk tilnærming

Evaluering av tilbud Detaljert program inkludert tidsskjema for opplegget blir presentert innledningsvis i seminaret.

Meld deg på her innen tirsdag 21.september

Praktisk informasjon

Alle deltakere oppfordres til å se opptak av tidligere gjennomførte webinar i forkant av seminaret. Opptakene tar for seg introduksjon til regelverket, Doffin og Mercell. Du finner opptakene på SNH sine hjemmesider.

Ankomst: med bil eller fly.

Overnatting: Bookes av den enkelte deltaker på e-post post@lakselvhotel.no eller telefon. 20 rom er reservert til deltakere som bestiller innen tirsdag 21.september. Oppgi referansenr: 73956.

Bærbar PC: Til den praktiske oppgaven trengs det en PC pr. gruppe. De som kan ta med PC, bes gjøre det.

Arrangører: Møteplassen arrangeres i samarbeid mellom Prosjekt leverandørutvikling Forsvaret, Porsangmoen v/Sápmi Næringshage og Troms- og Finnmark fylkeskommune, Forsvarsbygg og NHO/NHO Arktis. 

Pris: Gratis, inkludert lunch og middag. Overnatting dekkes av den enkelte deltaker.

Mer info: Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål: Svein Sjøveian, svein@sapminh.no, 907 56 277

Reservasjon: Hvis du reserverer deg mot å ha navnet på deltakerlisten, må dette velges i påmeldingsskjema.

Parkering: Parkeringsplass utenfor hotellet, begrenset med plasser

 

Arrangør

Troms og Finnmark fylkeskommune - Sápmi næringshage - Forsvarsbygg - NHO Arktis
Til toppen