Regionalt planforum

Sak 1. Tromsø kommune - Forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel 2022-2034

Mer informasjon og saksdokumenter her (under sakspapirer og referat):

https://www.tffk.no/tjenester/plan-og-horinger/regionalt-planforum/ 

 

Dato
23. september 2021
Tid
11:00 - 13:00
Sted
Teams
Til toppen