Fylkestingets oktobermøte

Troms og Finnmark fylkesting 2019-2023 - Klikk for stort bildeTroms og Finnmark fylkesting Harriet M. Olsen/Troms og Finnmark fylkeskommune Fylkestingets møte i oktober avholdes ved fylkeshuset i Vadsø den 19. til 22.

 

Tidspunkt
Tirsdag 19.10.2021 10.00 - fredag 22.10.2021 11.30
Sted
Fylkeshuset i Vadsø

Saksliste og saksdokumenter for møtet finner du her

Du kan også klikke deg inn på enkeltsakene i programmet under.

Publikum kan følge møte direkte på vår web-TV

Program

NB! Justeringer i programmet kan forekomme.

Tirsdag 19. oktober 

Kl. 10.00 Åpning

 • Kulturinnslag
 • Navneopprop
 • Godkjenning av innkalling
 • Ungdommens fylkesråd (inntil 20 min)
 • Godkjenning av saksliste*

*Her varsles eventuelle uttalelser som ønskes fremmet, med tema/tittel kort

 • Godkjenning av møteplan
 • Valg av to i tillegg til fylkesordfører til å underskrive protokoll  

Muntlig spørretime*

*Gruppeleder i hvert parti har ansvar for å melde hvem som har muntlig spørsmål til fylkesordfører senest mandag 18 oktober kl. 19.00. 

Kl. 12.00 – 13.00 Lunsj

84/21 Årsrapport for elev- og lærlingeombud og mobbeombudene 2021

76/21 Delegasjon til klagenemda for opplæring

77/21 Endring i lokal forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling av læreplass i Troms og Finnmark fylkeskommune 

Kl. 15.00 – 15.30 Pause

Orientering årets TV – aksjon v/Vibeke Olsen (inntil 10 min)

Orienteringer fra Fylkesrådet

 • Oppdeling Troms og Finnmark fylkeskommune v/fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) (inntil 20 min)
 • Bypakke Tromsø v/fylkesråd for samferdsel Kristina Hansen (Ap) (inntil 20 min)

Orienteringssak 85/21 KomRev NORD IKS – ny selskapsavtale pr 27.05.2021

Orienteringssak 2/21 Orientering om arbeidet med skolebruksplan for Troms og Finnmark fylkeskommune

Orienteringssak 3/21 Orientering om fratreden – Eva Ottesen (Ap)

70/21 Søknad om fritak fra politiske verv – Stine Akselsen (Ap)

71/21 Søknad om fritak fra politiske verv – Grete Liv Olaussen (Sp)     

Fylkestingets forhandlinger avsluttes kl 17.00, med mulighet for forlengelse til 18.00

Onsdag 20. oktober

Kl. 09.00   

 • Skriftlige spørsmål
 • Interpellasjoner

Kl. 10.30 – 11.00 Pause

 • Interpellasjoner        

78/21 Hydrogensone Arktis – Strategier for hydrogensatsing i Troms og Finnmark

79/21 Høring – Forslag om innføring av eierkonsentrasjonsregler i kystfiskeflåten – Frist 16.10.2021

Kl. 12.30 – 13.30 Lunsj

Utdeling av tilgjengelighetsprisen

81/21 Høringsuttalelse om forslag til endringer i samelovens språkregler

80/21 Økt økonomisk ramme for byggeprosjekt nytt internat ved Bardufoss videregående skole

Kl. 15.00 – 15.30 Pause

83/21 Årsregnskap og årsberetning 2020, Troms og Finnmark fylkeskommune

Fylkestingets forhandlinger avsluttes kl. 17.00, med mulighet for forlengelse til kl. 18.00.

NB! Frist for innsending av uttalelser for behandling i fylkestinget onsdag kl.17.00.

Torsdag 21. oktober

Kl. 09.00  

82/21 Budsjettoppfølging per 15.8.2021 Drift og investering

74/21 Status for arbeidet med enerett i drosjenæringen i Troms og Finnmark

Kl. 10.30 – 11.00 Pause

75/21 Helhetlig kollektivnett Finnmark

72/21 Valg til styrer, råd og utvalg

Kl. 12.30 – 13.30 Lunsj

73/21 Handlingsplan bypakke Tromsø

Seminar v/kystskogbruket: «Hvordan skal fylket levere på FN`s bærekraftsmål» - Et seminar om fylkets muligheter i skogen.  

Kl. 15.00 – 15.30 Pause

Seminar fortsetter

Fylkestingets forhandlinger avsluttes kl. 17.00, med mulighet for forlengelse til kl. 18.00

Fredag 22. oktober

Kl. 09.00

Uttalelser

Referatsak 21/21 Høringssvar NOU 2021:6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien

Arrangør

Troms og Finnmark fylkeskommune
Til toppen