Plan- og byggesakskonferansen Tromsø 2021

Målet med konferansen er å oppdatere kommunene på aktuelle problemstillinger i plan- og byggesaksfeltet.

 

Tidspunkt
Onsdag 03.11.2021 09.30 - torsdag 04.11.2021 15.00
Sted
Scandic Ishavshotel, Tromsø

Konferansen blir streamet

trykk her for lenke 

Program dag 1:   3. november

09:30 – 10:30: Registrering

10:30 – 10:45: Åpning ved Per Elvestad, assisterende justis- og kommunaldirektør

10:45 – 11:50: Nytt fra KMD v/Ekspedisjonssjef Jarle Jensen

12:00 – 12:45: Regional reindriftsplan for Troms – v/ Synnøve Lode og Øystein Ballari

13:00 – 13:45: LUNSJ

13:45 – 14:30: Konsekvensutredning - ei plage eller en trygghet? SF v/Iris Jæger og Gaute Sletteland

14:45 – 15:30: Saker fra Sivilombudet v/Andre Klakegg

15:45 – 16:30: Næringsutvikling og planlegging, tilskudd og prosjektmidler FK v/ Viggo Jørn Dale

16:35 – 17:05: Gjør vi arealplandata og andre geodata tilgjengelig for samfunnet? Kartverket v/Steinar Vaadal

 

Felles middag kl. 19:30 på hotellet

 

Program dag 2: 4.november

09:00 - 09:10: Åpning av dag 2 Troms og Finnmark Fylkeskommune

09:15 - 10:00: SBAT by og tettstedsutvikling - sosial bærekraft v/SF Astrid Fjose og Tromsø kommune v/ Heidi Bjøru.

10:15 - 10:45: Jordvern og spredt utbygging i kommunene LNFR v/Oddvar Brenna

10:50 - 11:20: Forholdet mellom samfunnsplanlegging og økonomiplanlegging v/ SF Lill-Hege Nergård og Marianne Winther Riise

11:30 - 12:25: LUNSJ

12:30 – 13:00: Bærekraftsmål og barn og unge i arealplanarbeidet. SF v/ Lone A Høgda og Fyrvokter Gro Davidsen

13:05- 13:35: Konsultasjonsplikten v/Marit Aaberg avdelingsdirektør KMD

13:40 -14:25: Hva forventer vi av kommunens klagebehandling? v/SF Juridisk seksjon

14:25 -15:00: Statistikk for klagebehandlingen, saksbehandlingstid og saker av interesse, v/ SF Juridisk seksjon

15:00 – 15:05: Avslutning og vel hjem

 

Mer informasjon og påmelding

 

Arrangør

Troms og Finnmark fylkeskommune og Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Til toppen