Plan- og byggesakskonferansen Alta 2021

Målet med konferansen er å oppdatere kommunene på aktuelle problemstillinger i plan- og byggesaksfeltet.

Konferansen blir streamet på fylkeskommunens web-TV

Trykk her for lenke

Tidspunkt
Tirsdag 09.11.2021 09.30 - onsdag 10.11.2021 15.00
Sted
Scandic Alta

Program dag 1:   9. november

09:30 – 10:30: Registrering
10:30 – 10:45: Åpning ved Stian Lindgård, assisterende statsforvalter
10:45 – 11:40: Nytt fra KMD v/ Bjørn Casper Horgen
11:45 – 12:30: LUNSJ
12:35 – 13:15 Saker fra Sivilombudet v/Åse Bækkevoll Kloster
13:20 – 14:35: Statistikk for klagebehandlingen, saksbehandlingstid og saker av interesse, v/ SF Tone Silseth Bertheussen seksjonsleder Juridisk seksjon
                         Hva forventer vi av kommunens klagebehandling? v/SF Berit Ballari, Juridisk seksjon
14:40 – 15:15: Konsultasjonsplikten v/Marit Aaberg avdelingsdirektør KMD
15:30 – 17:15: Besøk på VIA Samhandling og visualisering 3D senteret i Alta. Planlegging med et verktøy for fremtiden v/ Trine Thomassen UiT -Norges arktiske universitet

 

 Felles middag kl. 19:30 på hotellet

 

Program dag 2: 10.november

09:00 – 09:10: Åpning av dag 2 Troms og Finnmark Fylkeskommune v/Anne Øvrejorde Rødven
09:15 – 10:00: SBAT by og tettstedsutvikling – sosial bærekraft v/SF Astrid Fjose og  Alta kommune v/ Veslemøy Grindvik.
10:05 – 10:35: Spredt utbygging i kommunene LNFR / kommune og SF v/Oddvar Brenna
10:45 – 11:30: Næringsutvikling, planarbeid, tilskudd og prosjektmidler FK v/ Viggo Jørn Dale
11:40 – 12:30: LUNSJ
12:30 – 13:10: Forholdet mellom samfunnsplanlegging og økonomiplanlegging SF v/Espen Larsen samt Ranveig Kildahl Ramtvedt
13:15 – 14:00: Konsekvensutredning - ei plage eller en trygghet? SF v/ Gaute Sletteland
14:10 – 14:40: Bærekraftsmål og barn og unge i arealplanarbeidet. SF v/ Planseksjonen Eirin M Sundby og Fyrvokteren Gro Davidsen
14:40 – 15:00: Gjør vi arealplandata og andre geodata tilgjengelig for samfunnet?   Kartverket v/Steinar Vaadal, Fylkeskartsjef
15:00 – 15:10: Avslutning og vel hjem

 

Mer informasjon og påmelding

Arrangør

Troms og Finnmark fylkeskommune og Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Til toppen