Fylkesting desember 2022

Fylkestinget avholder årets siste samling i Tromsø, 13. til 16. desember. 

Tidspunkt
Tirsdag 13.12.2022 10.00 - fredag 16.12.2022 13.30
Sted
Fylkeshuset, Strandveien 13, 7009 Tromsø

Saksliste og saksdokumenter for møtet finner du her

Du kan også klikke deg inn på enkeltsakene i programmet under. 

Publikum kan følge møte direkte på vår web-TV

Program

NB! Endringer i programmet kan forekomme. 

Tirsdag 13. desember

Kl. 10.00-10.15 Kulturinnslag

Kl. 10.15 Åpning:

 • Navneopprop
 • Godkjenning av innkalling
 • Ungdommens fylkesråd
 • Godkjenning av saksliste
 • Godkjenning av møteplan
 • Valg av to i tillegg til fylkesordfører til å underskrive protokoll

Muntlig spørretime

Kl. 12.00 – 13.00 Lunsj

 • Orientering fra Arctic Race v/ Knut-Eirik Dybdal - 20 min + spørsmål
 • Orientering fra Forsvaret v/ Brigader Pål Eirik Beglund, Brigade Nord - 1 time inkludert spørsmål og svar

105/22 Nytt fylkesvåpen for Finnmark

106/22 Nytt fylkesvåpen for Troms fylkeskommune

Kl. 15.00 – 15.30 Pause

127/22 Regional transportplan for Troms 2022 – 2033

126/22 Høring - Transportfaglig utredning FOT-ruter

104/22 Internasjonalt samarbeid i nord i en brytningstid – orienteringssak

111/22 Høringssvar - Forslag til endringer i Lov 7. juni nr. 31 om Norsk kulturråd (kulturrådsloven)

112/22 Verdensarvsenter Struves meridianbue - etablering og driftstilskudd

Fylkestingets forhandlinger avsluttes kl. 17.00, med mulighet for forlengelse til kl. 18.00

Onsdag 14. desember

Kl. 09.00                    

 • Skriftlige spørsmål
 • Interpellasjoner

Her finner du oversikt over skriftlige spørsmål og interpellasjoner

Kl. 10.30-11.00 Pause

 • Interpellasjoner

100/22 Eierskap Romssa Sámi Viessu – Samisk Hus Tromsø AS

98/22 Avtale om anestesi Finnmarkssykehuset HF og Troms og Finnmark fylkeskommunen v/ Tannhelse Finnmark

Kl. 12.00 Prisutdeling

 • Idrettsstipend
 • Arbeidsstipend for scenekunstnere
 • Arbeidsstipend for billedkunstnere og kunsthåndverkere
 • Tilgjengelighetsprisen
 • Hederspris innen fag og yrkesopplæring (Finnmark)
 • Fylkeskulturprisen

Kl. 12.30-13.30 Lunsj

102/22 Høringsuttalelse Regional utviklingsplan Helse Nord 2023-2038

120/22 Høring - Elektrifisering av Hammerfest LNG (Melkøya) og Wisting-feltet

121/22 Høring om grunnrenteskatt på havbruk

Kl. 15.00-15.30 Pause

122/22 Reiselivsstrategi for Troms og Finnmark

116/22 Kvalitetsmelding for videregående opplæring i Troms 2022 og Kvalitetsmelding for videregående opplæring i Finnmark 2022

113/22 Endringer i vedtektene til blått undervisningsfond Finnmark

114/22 Etablering av lærlingeråd i Finnmark

115/22 Etablering av lærlingeråd i Troms

Fylkestingets forhandlinger avsluttes kl. 17.00

Torsdag 15. desember

Kl. 09.00

117/22 Strategi for videregående opplæring – Troms

118/22 Strategi videregående opplæring i Finnmark

Kl. 10.30-11.00 Pause

128/22 Budsjett 2023/økonomiplan 2023-2026 Troms og Finnmark fylkeskommune

Kl. 12.30-13.30 Lunsj

103/22 Innspill til Totalberedskapskommisjonen og Forsvarskommisjonen

119/22 Avgrensede samfunnsoppdrag, «missions», kamper om regional utvikling som fylkene må vinne!

99/22 Eierskap - status 2022 Eierskapsrapport

Kl. 15.00-15.30 Pause

130/22 Avtale mellom Troms og Finnmark fylkeskommune (Finnmark) og Equinor partnerskap

108/22 Prosess regional planstrategi Troms

129/22 Prosess regional planstrategi Finnmark

109/22 Budsjettoppfølging per 15.10.2022 – Investering

110/22 Budsjettoppfølging per 15.10.2022 Drift

Fylkestingets forhandlinger avsluttes kl. 17.00, med mulighet for forlengelse til kl. 18.00

Fredag 16. desember

Kl. 09.00

107/22 Prinsipper for fordeling av eiendeler, gjeld og egenkapital i Troms og Finnmark fylkeskommune

101/22 Fordeling av eierskap

125/22 Etablering av fylkesvalgstyret Troms og fylkesvalgstyret Finnmark

124/22 Søknad om fritak fra verv - Ungdommens fylkesråd

123/22 Valg til styrer, råd og utvalg

 • Uttalelser
 • Orienteringssaker
 • Referatsaker

Her finner du en oversikt over uttalelser, orienterings- og referatsaker

Kl. 13.30 Fylkestinget avsluttes

Til toppen