Utsyn Nord: Koronapandemi i nord

I dette webinaret tar vi for oss koronapandemien i nord. Vi ønsker å belyse virkninger av, og endringstrekk under koronapandemien.

Dato
9. desember 2021
Tid
10:00 - 12:00
Sted
TFFK web-TV

Hvordan har reguleringer og tiltak påvirket næringsliv og arbeidsmarked, og hvor robust er egentlig vår region til å håndtere denne type kriser?

Webinaret vil fokusere på koronapandemi i nord generelt, og utfordringer og muligheter for reiselivet spesielt.

Se webinaret direkte på vår web-TV

Program 

10.00 - 10.05: Praktisk ved programleder, Knut Are Mortensen, Kommunikasjonssjef, Troms og Finnmark fylkeskommune 

10.05 - 10.10: Velkommen, ved fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo, Troms og Finnmark fylkeskommune

Kort introduksjon av neste innledere ved programleder 

Koronapandemi i nord – hva vet vi? 

10.10 - 10.30: Del I – Utfordringer og endringer i arbeids- og næringsliv av covid-19 og påfølgende pandemitiltak – Troms og Finnmark ved Stig Karlstad, Seniorforsker, Norce  

10.30 - 10.50: Del II - Resiliens i Troms og Finnmark – analyser og basis for veien videre  ved Jukka Tapani Teräs, Forsker II, Norce

10.50 - 11.00: Benstrekk 

Kort introduksjon av neste innleder ved programleder 

11.00 - 11.10: Arbeidslivet i en pandemi ved Stein Kristiansen, organisasjonsmedarbeider, LO

Kort introduksjon av neste innledere ved programleder 

Bransjekonsekvenser  

11.10 - 11.20: Reiselivsnæringen og koronasituasjon, utfordringer nå og fremover ved Siw Sandvik, leder for kommunikasjon og marked, Nord-Norsk reiseliv.  

11.20 - 11.30: Bransjekonsekvenser, Trude Nilsen, administrerende direktør, Næringsforeningen i Tromsøregionen 

11.30 - 11.40: Case eksempel: Pandemien sett fra gata, ved Bernhard Siebert, Daglig leder, Tromsø Budget Tours 

Kort introduksjon av neste innleder ved programleder 

11.40 - 11.50: Omstilling i reiselivet ved Arvid Viken, Professor reiseliv og Astrid Maria Cabrera, stipendiat, UiT – Norges Arktiske Universitet 

11.50 - 12.00: Policy Brief: Veien videre - styrking av resiliens i Troms og Finnmark – perspektiver og anbefalinger ved Norce 

Les mer om Utsyn Nord her

Arrangør

Troms og Finnmark fylkeskommune, i samarbeid med Norce.
Til toppen