Digitalt dialogmøte om kvenske/norskfinske strategier

Kvenske og norskfinske miljøer inviteres til digitalt dialogmøte torsdag 26. november klokken 10-14.

Dato
26. november 2020
Tid
10:00 - 14:00
Sted
Digitalt møte

De tidligere fylkeskommunene Troms og Finnmark har i flere år hatt en satsing innen kvensk språk og kvensk og norskfinsk kultur gjennom Strategier for arbeidet med kvenske/ norskfinske forhold i Finnmark 2016-2020 og Handlingsplan for kvensk språk og kultur i Troms 2017-2020.

Troms og Finnmark fylkeskommune legger nå til rette for et arbeid mot nye felles kvenske/norskfinske strategier 2021-2025 og ønsker innspill fra institusjoner, organisasjoner og miljøene.

Aktuelle områder:

  • Språk og språkopplæring
  • Kunst og kultur, litteratur og bibliotek
  • Kulturminner, museum og immateriell kulturarv
  • Internasjonalt samarbeid, kulturnæring, reiseliv og medier

Program i norsk språkversjon (PDF, 489 kB) eller kvensk språkversjon (PDF, 65 kB) 

Det vil være innledning til hvert tema, og det vil være åpent for dialog og innspill i hver temabolk. Dialogmøtet vil foregå digitalt på plattformen Teams, og lenke til det digitale møtet sendes til påmeldte deltagere.

Påmelding

Digitalt påmeldingsskjema

Påmeldingsfrist: 24. november 2020.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på epost: kvensk-norskfinsk@tffk.no

Arrangør

Troms og Finnmark fylkeskommune

Kontakt

kvensk-norskfinsk@tffk.no
Til toppen