Utsyn Nord: Finnmarksloven og Finnmarkskommisjonens rapport om Karasjok

I forbindelse med Sametingets og Fylkestingets politiske behandling av Finnmarkkommisjonens rapport om felt 4 — Karasjok, inviteres representanter og andre interesserte til et webinar om Finnmarksloven og kommisjonens rapport.

Dato
22. januar 2021
Tid
11:30 - 14:00
Sted
TFFK web-TV

Her kan du følge webinaret direkte

Bakgrunn

Finnmarkskommisjonen konkluderte i sin rapport om felt 4 — Karasjok, at det er lokalbefolkningen i Karasjok kommune som kollektivt har eiendomsretten til området. Saken ble behandlet i FeFo-styret 25. november 2020, hvor Finnmarkskommisjonens rapport ble godkjent. Da det ble styreleders dobbeltstemme som avgjorde saken, går den nå videre til Sametinget og Troms og Finnmark fylkeskommune for politisk behandling. Dette webinaret er et ledd i saksforberedelsene.

Program

Kl.11.30 Innledning – sametingsråd Silje Karine Muotka og fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto

Kl.11.40 – 12.20 Finnmarksloven v/spesialrådgiver Knut Helge Reinskou

Kl.12.20-12.30 Pause

Kl.12.30- 13.10 Karasjokrapporten v/leder for Finnmarkskommisjonen Jon Gauslaa

Kl.13.10 – 13:20 Pause

Kl.13.20 – 13.50 Forvaltningsmodeller med lokal forankring v/ advokat Caroline Lund

Kl.13.50-14.00 Avslutning – sametingspresident Aili Keskitalo og fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo

Se programmet i PDF her (PDF, 159 kB)

Tolking

Webinaret tolkes til nordsamisk og norsk via appen Interactio.

Last ned Interactios Easy-To-Use app for android her

Last ned Interactios Easy-To-Use app for Apple her

Eventkoden er: Karasjok

Nyttige lenker

Finnmarksloven

Saksprotokoll Fefos behandling av sak 75/2020: Finnmarkskommisjonens rapport for felt 4 – Karasjok, bind 1

 

Arrangør

Troms og Finnmark fylkeskommune - Sámediggi/Sametinget
Til toppen